Pratęsiama SJRT registracija į mokymus ir konsultacijas!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Departamentas) kviečia Savivaldybės jaunimo reikalų tarybas (SJRT) pasinaudoti galimybe efektyvinti SJRT veiklą dalyvaujant mokymuose arba konsultacijose.

Galimos mokymų ir konsultacijų temos: komandos formavimas, laiko planavimas, narių motyvavimas, veiklos laukų gryninimas, tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra ir galimybės, jaunų žmonių poreikių ir siekių atliepimas, SJRT veiklos kokybės vertinimas, SJRT darbo užduočių pasiskirstymas (veiklos planų sudarymas), jaunimo įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesą galimybės, atstovavimo vaidmuo, skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus bendradarbiavimas, bendradarbiavimo pridėtinė vertė bei būdai ir kitos, aktualios, temos.

INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS

Konsultacijoje privalo dalyvauti ne mažiau kaip 2/3 patvirtintos SJRT narių. Vienos konsultacijos trukmė nuo 4 iki 6 astronominių valandų. Preliminarus konsultacijų laikas – 2017 m. gegužės – spalio mėnesiai.

SJRT, atrinktos dalyvauti konsultacijose, turėtų užtikrinti erdvę, kurioje galėtų vykti konsultacija, atitinkamą asmenų (dalyvių) skaičių (mažiausiai 5) bei nepertraukiamą dalyvavimą be trukdžių visos konsultacijos metu. Departamentas padengia konsultanto kelionės išlaidas, darbo užmokestį.

MOKYMAI

Mokymuose privalo dalyvauti ne mažiau kaip 4 patvirtintos SJRT nariai. Dviejų dienų mokymai truks 16 astronominių valandų (po 8 val. per dieną). Preliminarios mokymų datos – gegužės 20-21 d. bei birželio 9-10 d.

SJRT, atrinktos dalyvauti mokymuose, turi užtikrinti atitinkamą asmenų (dalyvių) skaičių (savivaldybės institucijų ar įstaigų atstovų ir jaunimo organizacijų atstovų skaičius turėtų būti panašus) bei nepertraukiamą dalyvavimą be trukdžių visų mokymų (abi dienas) metu. Departamentas padengia mokymų vadovo, dalyvių maitinimo, apgyvendinimo, salės nuomos išlaidas.

Registracija vykdoma iki gegužės 1 d. (imtinai). Registracija vyksta čia .

Atkreipiame dėmesį, Departamentas planuoja organizuoti apie 10 konsultacijų. Planuojame vykdyti atranką, tad prašytume papildomą dėmesį skirti atsakant į anketoje užduodamus atviruosius klausimus.

Daugiau informacijos - Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Asta Tiškute, el. p. [email protected], tel. (8 5) 2 461 676.

JRD informacija

Paieška