Komisijos posėdžiai

2020 metai

Elektroninio komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. lapkričio 25 d.- lapkričio 26 d., darbotvarkė:

  1. Patikslintų sąmatų ir veiklų planų vertinimo rezultatų pristatymas
  2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo ir rekomendacijos Departamento direktoriui teikimo priėmimas

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. lapkričio 10 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu, darbotvarkė:

  1. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas
  2. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas
  3. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas
  4. Kiti klausimai

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 3 d. 11.00 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

  1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
  2. SPPD išvadų dėl rodiklių pasiekimo 2019 metais pristatymas.
  3. Komisijos sprendimo dėl finansavimo pratęsimo 2020 m. I ketvirčiui priėmimas.

Komisijos posėdžio, vyksiančio kovo 15 d. 11.00 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

Komisijos posėdžio, vyksiančio vasario 21 d. 10 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3. Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Darių Grigaliūną, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnįjį patarėją, tel. 8 633 46057, el. p.  [email protected]

 

Paieška