Ieškome Jaunimo dalyvavimo veiklų, solidarumo projektų ir Discover EU koordinatoriaus darbui Vilniuje (patikslinta)

Ieškome vyriausiojo specialisto Jaunimo dalyvavimo veiklų, solidarumo projektų ir Discover EU veiklų koordinavimui. Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 7,1 iki 8,0 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- Įgyvendinti tinkamą Europos Sąjungos programos Erasmus+ jaunimo srities ir Europos Solidarumo korpusas paraiškų administravimo ciklą, konsultuoti galimus ir esamus pareiškėjus apie programos Erasmus+ teikiamas galimybes;

- Įgyvendinti tinkamą Europos Sąjungos programos Erasmus+ akreditacijų jaunimo srityje suteikimo procesą, konsultuoti galimus ir esamus pareiškėjus;

- Teikti metodinę pagalbą dotacijų gavėjams, koordinuoti ar rengti reikalingus veiklos kokybės gerinimui reikalingus dokumentus (metodinę medžiagą, nuostatų, metodikų, taisyklių ir kt.);

- Bendradarbiauti suvedant visą reikiamą informaciją į programų administravimo duomenų bazes ir reikiamus Europos Komisijos IT įrankius;

- Organizuoti ir vykdyti tarptautinius mokymosi kursus ir veiklas, įtrauktas į Tarptautinės jaunimo politikos skyriaus mokymo ir bendradarbiavimo veiklų planą;

- Dalyvauti renginiuose, susijusiuose su ES programų jaunimui pristatymu ir vykdymu.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo ar humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų, programų, mokymų ar renginių organizavimo srityje;

- mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. spalio 15 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – L.e.p. bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška