Departamentas sveikina kovo 11-osios proga

Jau beveik 3 dešimtmečius esame laisvi ir nepriklausomi, kasdien atsakingai kuriame savo šalies ateitį.
Šios svarbios visai tautai pavasarinės šventės proga, linkime jauniems žmonėms būti geraisiais pavyzdžiais, kurie kasdien puoselėja meilę savo kraštui, savo darbais prisideda prie nuolatinio šalies augimo ir saugo kovo 11-osios idealus!

Paieška