Kvietimas į konferenciją „Multidimensinės šeimos terapijos programos diegimas Lietuvoje“

Kviečiame Jūsų organizacijos atstovus į nuotolinę konferenciją „Multidimensinės šeimos terapijos programos diegimas Lietuvoje“, kurią organizuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija, įgyvendindamos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis finansuojamą projektą „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą.“

Konferencija vyks š. m. kovo 25 d. nuo 9:00 val. iki 16:00 val. internete.

Konferencijos tikslas – pristatyti Multidimensinę šeimos terapijos programą, skirtą kurti veiksmingą pagalbą vaikams ir jaunuoliams, kurių elgesys ryškiai besiskiria nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų, nepasiduoda poveikiui, taikomam bendrojo ugdymo aplinkoje, yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis, agresyvus, provokuojantis, susijęs su staigiais emocijų pokyčiais, menku savęs vertinimu. Ši programa, sukurta JAV ir per pastarąjį dešimtmetį pradėta taikyti Europoje, svarbi tuo, jog dirbama ne tik su vaiku ar jaunuoliu, bet ir jo artimąja aplinka, kuri turi reikšmingą poveikį vaiko elgesiui. Multidimensinės šeimos terapijos pagalba siekiama padėti 11-19 m. vaikams ir jaunuoliams visiškai pakeisti ar bent sumažinti probleminį elgesį, spręsti susijusias šeimos problemas, pagerinti jauno žmogaus gyvenimą šeimoje, mokykloje ar darbe bei kaimynystėje ir skatinti vaiko ar jaunuolio amžiui tinkančius laisvalaikio leidimo užsiėmimus ir sveikus santykius su bendraamžiais.

Renginio metu Jaunimo intervencijų fondo (Nyderlandų Karalystė) atstovai, skleidžiantys Multidimensinės šeimos terapijos patirtį įvairiose Europos Sąjungos šalyse, pristatys šios programos ypatumus. Su elgesio iššūkių turinčiais vaikais, jaunuoliais ir jų šeimomis dirbančios Lietuvos organizacijos ir institucijos, veikiančios nacionaliniu ir savivaldybių lygmenyse, pasidalins savo darbo patirtimi. Pranešėjai ir dalyviai bus kviečiami diskusijai apie teigiamus vaikų ir jaunuolių elgesio pokyčius lemiančius veiksnius, didžiausius iššūkius, aptarti bendradarbiavimo galimybes ir Multidimensinės šeimos terapijos programos vietą šiuo metu veikiančioje pagalbos sistemoje.  Renginio programa.

Konferencija skirta valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų atstovams (specialistams, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams ir pan.), dirbantiems pagalbos vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms srityje.

Maloniai kviečiame užpildyti šią registracijos formą iki kovo 16 d. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwCR3u3pi_AfEHu2EkdCGLT0HaPI7Ha5WUFrWQZMH-2_oeew/viewform 

Prisijungimo nuoroda užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta el. paštu dieną prieš renginį. Konferencijos dalyvių skaičius ribotas. Jūsų organizacijai skirtas vietų skaičius nurodytas kvietimo priede.

Dalyvavimas renginyje nemokamas. Pranešimai ir diskusijos bus verčiami į anglų ir lietuvių kalbas. Pažymėjimai nebus išduodami.

Daugiau informacijos galite gauti el. paštu [email protected], arba telefonu +37061163611.

Paieška