Paskelbtas konkursas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pozicijai užimti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė konkursą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pozicijai užimti nuo 2021 m. rugpjūčio 1 dienos. 

Direktoriaus funkcijos:

- Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;
- Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
- Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams;
- Vadovauja įstaigai;
- Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams;
- Valdo įstaigos išteklius;
- Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Reikalavimai kandidatui:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 3 metai.

3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai - anglų kalba B2 lygiu.

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. balandžio 14 d. imtinai el.būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktai pasiteiravimui nurodyti konkurso skelbime.

Paieška