Skelbiamas jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 2V-198 (1.4) „Dėl jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarko aprašo patvirtinimo“, 2020 m. spalio 17 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo darbuotojų stipendijų konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas –  skatinti su jaunimu dirbančius asmenis teikti kokybiškas darbo su jaunimu paslaugas regionuose. Šios stipendijos skiriamos už reikšmingų, pridėtinę vertę kuriančių bei tęstinumo siekiančių darbo su jaunimu veiklų vykdymą per praėjusius metus.

Teisę pretenduoti gauti stipendiją turi jaunimo darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) atvirosiose jaunimo erdvėse, ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu, ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje regione, dirbantys ne mažiau nei pusę etato, bei 2019-2020 metais neturėję paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų su Departamentu.

Pretendentas turi atitikti šias sąlygas:

  1. turi ne mažiau kaip dvi rekomendacijas iš darbo su jaunimu klientų, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir pan., įrodančių, kad per praėjusius metus pretendentas sukūrė pridėtinę darbo su jaunimu vertę vietos ar regiono lygmeniu (pavyzdžiui, tarpžinybinio tinklo sukūrimas ir koordinavimas, jaunų žmonių galimybių regione plėtra, tikslinis darbas su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis ir pan.).
  2. per 2020 metus turi būti tiesiogiai dirbęs su jaunais žmonėmis ne mažiau kaip 350 astronominių valandų darbo su jaunimu kontekste;
  3. per 2020 metus ne mažiau nei 4 dienas (32 astronominės valandos) dalyvavo teminiuose, metodiniuose ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, supervizijose ir pan.) darbo su jaunimu tema.

SVARBU!!! Paraiškas teikti gali teikti visi jaunimo darbuotojai, atitinkantys aukščiau išvardintus kriterijus, išskyrus tuos, kurie dirba Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Paraiškas galima teikti iki 2020 m. lapkričio 17 d. 23:59 val. el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Kontaktinis asmuo – Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė, el. p. [email protected], tel. 8-655 88322

 

 

Paieška