JST komisija

Skelbiame Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos narių atranką.

Paraišką dalyvauti Komisijos narių atrankoje turi teisę teikti akredituotų programoje veikiančių organizacijų mentoriai bei kuratoriai, atitinkantys Komisijos atrankos apraše nustatytus reikalavimus pretendentams.
Pretendentai, norintys tapti Komisijos nariais bei atitinkantys atrankos apraše nurodytus reikalavimus, dokumentus gali teikti iki š.m. liepos 2 d., el. pašto adresu [email protected] Kontaktai pasiteiravimui - Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų ir programų vadovė Sandra Gaučiūtė
el. paštas: [email protected]
tel.nr.: +37063321906
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau - JST) komisijos darbo tikslas, vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo aprašu ir Departamento direktoriaus patvirtintais tarnybą reguliuojančiais teisės aktais, nagrinėti su tarnybos įgyvendinimu ir kokybe susijusius klausimus, tvirtinti programą įgyvendinančių savanorių tarnybos stabdymą, savanoriškos veiklos valandų užskaitymą bei teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl tarnybos patvirtinimo ir (ar) esant programos reikalavimų nusižengimų – Tarnybos įgyvendinimo nepripažinimo. 

Su JST komisijos darbo reglamentu galite susipažinti čia: Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymas nr. 2V-78(1.4) "Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr.  2V-153 (1.4) pakeitimo"   . Reglamento priedai:  1 priedas.docx, 2 priedas.docx ir 3 priedas.docx

Su JST komisijos atrankos aprašu galite susipažinti čia: Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 2V-67(1.4) "Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos narių atrankos organizavimo tvarkos aprašo ir atrankos komisijos sudėties patvirtinimo".    Aprašo priedai: Aprašo priedas 1.docx, Aprašo priedas 2.docx

 

Informacija apie 2019 ir 2020 metais organizuotus JST  komisijos posėdžius teikiama pagal atskirą užklausą. 

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Sandrą Gaučiūtę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų ir programų vadovę, tel. 8 633 21906, el. p. [email protected]

Paieška