Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje darbuotojams bei įstaigų vadovams dėl veiklos vykdymo (papildyta)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD), remdamasis Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” Nr. 207 (aktuali redakcija su  pakeitimais) pateikia rekomendacijas dėl veiklų vykdymo karantino švelninimo etapu metu.

Pabrėžiame, jog svarbiausia, kad šiuo laikotarpiu darbas su jaunimu ir toliau būtų vykdomas nepertraukiamai nuotoliniu būdu, nes jauniems žmonėms yra ypatingai svarbu turėti galimybę palaikyti kontaktą su jaunimo darbuotojais, užtikrinti socialinę, psichologinę ir emocinę pagalbą. 

Atviriesiems jaunimo centrams ir atvirosioms jaunimo erdvėms rekomenduojama:

  • Darbą toliau vykdyti NUOTOLINIU būdu, remiantis anksčiau pateiktomis JRD rekomendacijomis;
  • Centro ir (ar) erdvės patalpose jaunuolius konsultuoti tik išimtiniais atvejais, laikantis saugaus atstumo, užtikrinant atitinkamas apsaugos priemones. Darbuotojas centro ir (ar) erdvės patalpose gali konsultuoti ne daugiau kaip vieną jaunuolį (t.y. gali būti teikiamos individualios konsultacijos);
  • PAPILDYTA: Esant galimybei individualus konsultavimas vykdomas ir lauke laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, vienu metu konsultuojant ir paslaugą teikiant tik vienam jaunuoliui. Jeigu individualių konsultacijų metu į teritoriją atvyksta du ar daugiau jaunuolių laikytis Vyriausybės nutarimuose nustatytam atstumui.
  • Kilus klausimams dėl veiklų organizavimo, siūlome kreiptis ir konsultuotis su JRD specialistais.

Mobilųjį darbą su jaunimu vykdančioms organizacijoms rekomenduojama:

  • Darbą toliau vykdyti NUOTOLINIU būdu, remiantis anksčiau pateiktomis JRD rekomendacijomis;
  • Įstaigų patalpose jaunuolius konsultuoti tik išimtiniais atvejais, laikantis saugaus atstumo, užtikrinant atitinkamas apsaugos priemones. Darbuotojas  įstaigų patalpose gali konsultuoti ne daugiau kaip vieną jaunuolį (t.y. gali būti teikiamos individualios konsultacijos);
  • PAPILDYTA: Esant galimybei individualus konsultavimas vykdomas ir lauke laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, vienu metu konsultuojant ir paslaugą teikiant tik vienam jaunuoliui. Jeigu individualių konsultacijų metu į teritoriją atvyksta du ar daugiau jaunuolių laikytis Vyriausybės nutarimuose nustatytam atstumui.
  • Kilus klausimams dėl veiklų organizavimo, siūlome kreiptis ir konsultuotis su JRD specialistais.

Darbą gatvėje su jaunimu vykdančioms organizacijoms dėl veiklų vykdymo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į JRD specialistą.

Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojams rekomenduojama:

  • Peržiūrėti projektų - programų ribose teiktus veiklų planus, ypatingą dėmesį atkreipiant į suplanuotus masinius renginius (pvz., stovyklas, koncertus, turnyrus ir pan.) ir parengti atsarginius planus dėl veiklų pakeitimo ar perkėlimo į kitus ketvirčius (pvz. suplanuotas koncertas gali būti pakeistas į keletą mažesnių koncertų; krepšinio turnyras išskaidytas dalimis ir pan.);
  • Nusprendus atšaukti, pakeisti ar perkelti veiklas, nepamirškite pateikti prašymo su pakoreguotu veiklų planu atsakingiems JRD specialistams nurodant veiklas, kurias prašote atšaukti, perkelti arba pakeisti kitomis.

Prašome sekti informaciją oficialiuose tinklapiuose, nuoroda į Vyriausybės tinklapį - https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybei-pratesus-karantina-numatyti-nauji-jo-svelninimai

 

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

Eglė Došienė, el.p. [email protected]., tel. 8-655 88322

Gintarė Stankevičienė, el.p. [email protected], tel. 8-683 63179

Paieška