Ieškome Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėjo darbui Vilniuje

Ieškome Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėjo! Tai yra karjeros valstybės tarnautojo pozija, numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, pareiginės algos koeficientas  - 10,9. 

Darbo funkcijos:

- Konsultuoti su Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus (toliau - Skyriaus) veikla susijusiais klausimais.
- Rengti ir teikti pasiūlymus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais.
- Vadovauti Skyriaus veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroti Skyriaus vykdyti aktualią informaciją.
- Vadovauti Skyriaus veiklų vykdymui arba prireikus vykdo Skyriaus veiklas.
- Vadovauti su Skyriaus veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su Skyriaus veikla susijusią informaciją.
- Vadovauti su Skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su Skyriaus veikla susijusius dokumentus.
- Valdyti Skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
- Vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

Reikalavimai kandidatui:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija:
1.1. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.3. studijų kryptis – vadyba (arba).
arba:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir darbo patirties sritis – veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirtis, ne mažiau kaip 5 metai.

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. spalio 7 d. imtinai. Konkursą organizuoja Valstybės tarnybos departamentas, visą informaciją apie reikalavimus konkursui ir dokumentų pateikimo tvarką galite rasti čia.

Kontaktinis asmuo – L.e.p. bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška