Ieškome administravimo specialisto darbui Vilniuje

Jei Tu esi tas, kuriam patinka tvarka, ūkio reikalai ir veiklų organizavimas, tuomet mums reikia Tavęs, nes ieškome bendrųjų reikalų skyriaus administravimo specialisto darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 6,6 iki 7,2 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- Įgyvendina sklandų biuro darbą, tvarkingą biuro techninių priemonių naudojimą, rūpinasi kanceliarinių ir ūkio priežiūros priemonių pakankamumu;

- Bendradarbiaujant su Turto banku bei kitomis pastatų priežiūros įstaigomis įgyvendina sklandžią patalpų priežiūrą;

- Organizuoja Departamento dokumentų valdymą ir jų apskaitą, tvarko gaunamus ir siunčiamus dokumentus, registracijos žurnalus bei užtikrina dokumentų perdavimą į archyvą nustatyta tvarka;

- Organizuoja Departamento organizuojamų nacionalinių ir tarptautinių renginių logistiką;

- Rengia ir siunčia Departamento įgyvendinamų veiklų dalyviams „Youthpass“ ir kitus pažymėjimus;

- Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus prekėms, Departamento administravimo paslaugoms ir (arba) darbams įsigyti;

- Atlieka kitas programų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai kandidatui:

1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administravimo srityje.

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. spalio 15 d. imtinai. Prašytume pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimo ir būtinosios patirties turėjimo dokumentų kopijas bei trumpą motyvacinį laišką kodėl norėtumėte prisijungti prie mūsų kolektyvo. Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – L.e.p.bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška