Nacionalinės organizacijos

### Jaunimo organizacija Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija: 1) kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) 2) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.