Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kviečia prisijungti jaunimo dalyvavimo projektų koordinatorių (-ę)

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra) ruošiasi naujam Europos Sąjungos jaunimo programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ įgyvendinimo etapui 2021–2027 m. Todėl ieškoma komandos pastiprinimo – projektų koordinatoriaus (-ės) darbui jaunimo dalyvavimo (angl. Youth Participation) srityje.

Jeigu jums artimos aktyvaus jaunimo dalyvavimo, įtraukimo, įgalinimo ir bendruomeniškumo temos, išmanote jaunimo politikos sritį, turite patirties ir įgūdžių projektinės veiklos administravimo, renginių (mokymo grupių, seminarų) organizavimo srityse – ir norite prasmingai panaudoti savo žinias, patirtį bei energiją – laukiame jūsų CV ir motyvacinio laiško iki 2021 m. vasario 14 d. (imtinai).

DARBO POBŪDIS

Projektų koordinatoriai Agentūroje:

 • viešina Europos Sąjungos programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ galimybes jaunimui ir suinteresuotoms organizacijoms bei konsultuoja pareiškėjus ir dotacijų gavėjus;
 • vykdo veiklą, susijusią su projektų administravimu (pavyzdžiui, sutarčių su projektų vykdytojais sudarymas, finansuotų projektų vykdymo priežiūra ir konsultavimas, ataskaitų vertinimas);
 • dalyvauja organizacijų akreditavimo procese;
 • organizuoja mokymo ir kitas veiklas organizacijoms ir jų atstovams;
 • kartu su kitų šalių Agentūromis planuoja ir įgyvendina tarptautines veiklas, kuriomis siekiama stiprinti darbo su jaunimu sritį.

REIKALAVIMAI

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo ar humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą projektų, programų, mokymų ar renginių organizavimo srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų tiesioginę patirtį jaunimo politikos ar darbo su jaunimu srityse;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti valdyti – kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti – informaciją, daryti išvadas ir gebėti siūlyti sprendimus.

PRIVALUMAI

 • Tiesioginė patirtis su „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ ar kitomis į jaunimą orientuotomis finansavimo programomis;
 • tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis;
 • rusų, lenkų kalbų mokėjimas (bent A2 lygiu).

Agentūra siūlo darbą pilnu etatu Vilniuje, šauniame kolektyve, galimybę tobulėti tarptautinėje aplinkoje. Su darbo užmokesčio galimybėmis galite susipažinti čia.

Gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus siųskite el. paštu [email protected] iki 2021 m. vasario 14 d. (imtinai). Laiško temoje nurodykite „Projektų koordinatorius JDV“.

Paieška