Projektas „Judam“ prie komandos kviečia prisijungti metodininką darbui Vilniuje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Departamentas) nuo 2019 m. įgyvendina Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą JUDAM, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, darbo biržoje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Mes ieškome Tavęs, jei Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turi bent 1 m. patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas, patirtį dirbant nevyriausybinėje jaunimo ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje, atvirajame jaunimo centre arba atvirojoje jaunimo erdvėje;
 • turi bent 1 m. patirtį darbe su neaktyviais NEET jaunuoliais ir sunkumus patiriančiais jaunuoliais;
 • išmanai Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • moki analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoji, organizuoji savo veiklą, išmanai raštvedybos taisykles, turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);

Mes siūlome Tau:

 • Terminuotą darbo sutartį iki 2021 m. birželio 30 d.
 • Darbo krūvis – 20 darbo valandų per savaitę (0,5 etato).
 • Darbo užmokesčio koeficientas nuo 7,6 iki 9,5 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 
 • Darbo vietą Vilniaus mieste.
 • Lankstų darbo grafiką.
 • Draugišką kolektyvą.

Tavo funkcijos būtų:

 • Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su projekto partneriais;
 • Koordinuoti ir organizuoti projekto veiklų įgyvendinimą;
 • Rengti dokumentus;
 • Apibendrinti veiklos rezultatus;
 • Užtikrinti projekto stebėsenos sistemos administravimą, konsultavimą visų susijusių pusių dėl duomenų pateikimo stebėsenos sistemoje.

Susidomėjai? Siųsk savo CV adresu: [email protected] iki gruodžio 10 d. Laiško temoje nurodyk „Projekto „Judam“ metodininko pozicijai“.

Turi klausimų? Kreipkis!

Paieška