Jaunimo reikalų agentūra kviečia jaunimą susipažinti su galimybėmis mokytis neformaliai

Renginio tipas: Renginys
Renginio data: Trečiadienis, 2022 m. kovo 30 d.
Renginio pradžia: 10:00
Renginio pabaiga: Ketvirtadienis, 2022 m. kovo 31 d.
Renginio vieta: Litexpo

Besidomintiems, kur studijuoti arba kuria linkme kreipti savo profesinį kelią, svarbu žinoti, kad yra ir dar vienas būdas mokytis ir ugdyti savo kompetencijas. Tai yra neformalus ir savaiminis mokymasis, kuris padeda įgyti įgūdžių, reikalingų visose profesinėse ir gyvenimo situacijose. Su šiomis galimybėmis vienoje vietoje galėsite susipažinti kovo 30-31 d. vyksiančioje parodoje „Karjera ir studijos 2022“. 

2022-iesiems – Lietuvos ir Europos jaunimo metams dedikuotas parodos stendas sukurtas remiantis tvarumo principais. Jame Jaunimo reikalų agentūros atstovai papasakos apie veiklas, suteikiančias galimybes jaunimui ugdytis neformaliais būdais. Sužinosite, kaip įsitraukti į jaunimo metų renginius, įgyvendinti savo idėjas, savanoriauti, dalyvauti jaunimui skirtuose projektuose, įgyti žinių ir tobulinti įgūdžius bei tuo pat metu formuoti savo vertybines nuostatas. 

„Jaunam žmogui svarbios yra ne tik akademinės žinios ir profesiniai įgūdžiai. Greta to labai svarbu ugdyti kitas bendrąsias kompetencijas, būtinas šiuolaikiniam žmogui. Tai ir sugebėjimas rengti projektus, analizuoti problemas ir duomenis, apibendrinti, įvertinti. Svarbu suvokti kiekvieno žmogaus pilietiškumo ir solidarumo svarbą, prisidėti prie savo aplinkos ir globalios visuomenės gerovės. Jaunimo reikalų agentūra kviečia apie visas šias galimybes sužinoti vienoje vietoje“, – sako agentūros direktorius Jonas Laniauskas.  

Jaunuoliai, patys patyrę, ką reiškia neformalus mokymasis, parodoje papasakos apie Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities suteikiamas jaunimo mainų, jaunimo pilietinio dalyvavimo, „DiscoverEU“ galimybes ir ES programos „Europos solidarumo korpusas“ savanorystės ir solidarumo projektus. Taip pat stende savo patirtimi abi parodos dienas dalysis Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai. 

„Erasmus+“ su jaunimu dirbančių asmenų ir tarptautinių bendradarbiavimo partnerysčių galimybes pristatys agentūros darbuotojai. Parodos dalyviai galės susipažinti su sėkmingais tokių projektų pavyzdžiais.  

Kviečiame kartu minėti Lietuvos ir Europos jaunimo metus: pirmieji sužinokite, kokie renginiai vyks Lietuvoje ir Europoje, kur ir kokių jaunimo iniciatyvų laukiama.  

Nuo balandžio 1 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos oficialiai keičia pavadinimą į Jaunimo reikalų agentūrą, tad išvakarėse vykstanti paroda – pirma proga viešai pamatyti naująjį įstaigos logotipą ir susipažinti su jos veikla. Jaunimo reikalų agentūra įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauja sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus. 

Lietuvos ir Europos jaunimo metų stendo programa: 

Kovo 30 d.  

10-12 val. „Erasmus+“ jaunimo dalyvavimo veiklas pristatys projekto „Žinau, ką renku“ atstovai 

12-14 val. patirtį, įgytą Lietuvoje, pristatys „Europos solidarumo korpuso“ savanoriai iš Gruzijos, Italijos ir Ukrainos 

14-16 val. savanorystės patirtimi dalysis Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai 

16-18 val. apie nemokamą kelionę traukiniais po Europą pasakos „Erasmus+“ „DiscoverEU“ pasinaudoję jaunuoliai 

Kovo 31 d.   

10-12 val. ryto kava vaišins ir apie įtraukties galimybes pasakos „Europos solidarumo korpuso“ solidarumo projekto „Solidarumo kava 3“ dalyviai  

12-14 val. „Erasmus+“ jaunimo mainų projekto „The Dark Side of Technology“ patirtimi pasidalins projekto organizatoriai ir dalyviai 

14-17 val. prie vieno stalo susės „Europos solidarumo korpuse“ užsienyje ir Jaunimo savanoriškoje tarnyboje Lietuvoje savanoriavę jaunuoliai 

Ateikite pasisemti patirties iš pirmų lūpų, gaukite susistemintą informaciją iš agentūros darbuotojų, vienoje vietoje sužinokite viską, kaip mokytis kitaip!  

Paieška