Kviečiame teikti paraiškas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 2017 metais programų atrankos konkursui

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymu , skelbia  Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 2017 metais programų atrankos konkursą .

Konkurso tikslas  – remti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir joms atstovaujančių organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti.

Prioritetas  teikiamas programoms, kuriose numatyta:

 • įtraukti užsienio lietuvių jaunimą į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą sritis;
 • stiprinti užsienio lietuvių jaunimo ir Lietuvos jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.

Konkurso būdu  finansuotinos veiklos :

 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą;
 • bendri užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų renginiai ir bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo organizacijomis ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas ir atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo ir užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose bei įstaigose bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvos ir tarptautiniu lygiu;
 • užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizavimas, siekiant išsiaiškinti, kas motyvuotų jaunuolius grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą, ir konkrečių siūlymų, skirtų Ministerijai bei JRD, jei yra poreikis, – kitoms valstybės institucijoms, įstaigoms, parengimas ir pateikimas.

 

Konkursui  paraišką gali teikti   teikėjas , atitinkantis visas toliau išvardytas sąlygas:

 • veiklos suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai;
 • numatoma vykdyti ne mažiau kaip 3 (tris) finansuotinas veiklas;
 • veiklos turi būti pagrįstos užsienio lietuvių jaunimo organizacijų poreikiais ir turi būti orientuotos į jų interesus;
 • teikėjas planuoja ir įgyvendina veiklas kartu su bent viena užsienio lietuvių jaunimo organizacija (reikia pateikti užpildytą partnerystės deklaraciją).

Konkursui teikiamų programų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 2/3 programos  vykdytojų  yra jauni žmonės.

Konkursui teikiamų programų  dalyviams  keliamos sąlygos:

 • ne mažiau kaip 2/3 programos dalyvių yra jauni žmonės;
 • ne mažiau kaip 2/3 programos tiesioginių dalyvių yra užsienio lietuvių jaunimo organizacijų atstovai.
 • tiesiogiai į programos organizavimą ir vykdymą numatoma įtraukti ne mažiau kaip 20 jaunų žmonių.

Daugiau informacijos rasite  Konkurso nuostatuose . Paraiškos formą ir jos priedus galite atsisiųsti čia:

 

SVARBU !   Konkurso paraiškos ir kiti su konkursu susiję dokumentai yra teikiami per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą ( www.javakis.lt )  (toliau – JAVAKIS). Popierinė paraiškos forma, siunčiama konkursui, turi būti suformuota JAVAKIS sistemos ir patvirtinta pagal konkurso nuostatuose aprašytą tvarką. Kilus techniniams JAVAKIS nesklandumams prašome informuoti Justiną Lukaševičiūtę, nurodant tikslų klaidos laiką ir trumpą problemos aprašymą.

Kaip JAVAKIS užregistruoti organizaciją, kaip suteikti organizacijos nariui teisę pildyti paraišką JAVAKIS ir kaip teisingai pateikti pačią paraišką Konkursui per JAVAKIS informaciją rasite  čia .

Prieš pildydami paraišką, būtinai susipažinkite su konkurso nuostatais. Prieš pateikdami paraišką atidžiai ją peržiūrėkite, taip pat ir prie jos pridedamus dokumentus.

Paraiškas galima teikti  iki 2017 m. liepos 3 d. 23.59 val. Vienas paraiškos egzempliorius, atspausdinta JAVAKIS sistemos suformuota versija, pateikiamas JRD adresu: Vilnius LT-03162 Vilnius, A. Vivulskio g. 5. Siunčiant paraišką registruotu paštu ar per kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip š. m. liepos 3 d., jei dokumentai pateikiami tiesiogiai Departamentui, jie turi būti pristatyti vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Teisės aktų registre dienos, nepasibaigus JRD darbo laikui.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13:00 iki 16:00 val. konsultuoja informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė Justina Lukaševičiūtė el. p.  [email protected]  ir telefonu (8-5) 2461 355. 


Virtualios (Online) konsultacijos bus organizuojamos pagal poreikį užpildžius anketą

čia

.

Paieška