Ar galime sudominti jauną žmogų sveikos gyvensenos tema? Diskusijos įžvalgos

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. duomenimis, šiandien tik 30 proc. Lietuvos vaikų yra visiškai sveiki: dažniausiai pasitaiko regos, skeleto–raumenų sistemos, virškinimo, kraujotakos bei kvėpavimo sutrikimai. Du iš penkių 11–15 m. mokinių kas rytą eidami į mokyklą nepusryčiauja, ne mažiau 4–6 valandų per savaitę mankštinasi ir sportuoja apie 45 proc. berniukų ir 35 proc. mergaičių. Tarp devintokų dažnai rūko kas ketvirtas mokinys, o bet kurių narkotinių medžiagų bent kartą gyvenime yra bandę vartoti ketvirtadalis penkiolikmečių berniukų ir penktadalis mergaičių.

Kaip šiems paaugliams ir kitoms jaunimo amžiaus grupėms skirtingose ugdymo(si) aplinkose atraktyviai perteikti sveikos gyvensenos temą, siekiant ne tik apsaugoti, bet ir formuoti pozityvią ir atsakingą jų elgseną?

Birželio 2 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Lietuvos edukologijos universitetu ir Lietuvos medicinos studentų asociacija, organizavo diskusiją „Kaip jaunam žmogui atraktyviai perteikti temą apie sveiką gyvenseną skirtingose aplinkose?“. Renginio dalyviams – atvirųjų jaunimo centrų darbuotojams, savivaldybių administracijų atstovams, jaunimo reikalų koordinatoriams ir kitiems su jaunimu dirbantiems asmenims – buvo pristatyti aktualūs mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įpročių tyrimo rezultatai, sveikatos ugdymo bendrosios programos spragos, kaip būsimi pedagogai yra mokomi perteikti informaciją apie sveiką gyvenseną jauniems žmonėms ir su kokiomis problemomis susiduriama ją taikant praktikoje. Diskusijos metu taip pat kalbėta apie veiksmingas ir neveiksmingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencines priemones jauniems žmonėms, dalintasi gerosios praktikos pavyzdžiais, kokiomis veiklos formomis ir informavimo būdais galima efektyviai pasiekti jaunimą.

Atramos taškų, kaip organizuoti vaikams ir jaunimui skirtą veiklą sveikos gyvensenos tema, diskusijoje rasta daug ir įvairių. Vieningai sutarta, kad nėra universalių sveikos gyvensenos ugdymo ir žalingų įpročių prevencijos priemonių, kurios tiktų visoms tikslinėms grupėms, todėl reikėtų labai aiškiai įvertinti savo aplinkos galimybes ir tikslinės jaunimo auditorijos poreikius įsigilinant į jos amžiaus tarpsnio psichologinius ypatumus, vertybes bei gyvenimo būdą. Labai svarbu skatinti patį jaunimą dalintis sveikos gyvensenos idėjomis ir palaikyti jį sudarant sąlygas kitaip – blaiviai ir linksmai – leisti laisvalaikį. Organizuojant jaunimui skirtus prevencinius renginius, nederėtų moralizuoti, gąsdinti neigiamu poveikiu sveikatai, tiesmukai instruktuoti jaunuoliui nesuvokiant, kodėl jis tai daro ar nedaro. Teigiamos įtakos sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui(si) turi aktyvus visos šeimos įsitraukimas į įvairias veiklas, bendradarbiavimas tarp tėvų ir mokytojų, susitikimai su žinomais žmonėmis, propaguojančiais sveiką gyvenimo būdą.

Kūrybiškai išnaudokite natūralią aplinką (pvz., patyriminei trasai įrengti); organizuokite madingų fizinio aktyvumo formų – gatvės šokių, gatvės gimnastikos, futbolo, naktinio krepšinio penktadienio vakarais, paplūdimio tinklinio ir kt. – užsiėmimus ir turnyrus su apdovanojimais; kviesdami jaunimą į renginius kalbėkite jo kalba – naudokite socialinius tinklus, patrauklią audiovizualinę medžiagą, neperkrautą (raktinę) informaciją ir t.t., – ir tikėkite, kad jaunimas atsilieps ir ateis pas jus sąmoningai pasirinkęs sveikai gyventi.

Kviečiame susipažinti su renginio dalyvių pranešimais čia:

Liuda Sliaužienė, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų sveikatos priežiūros skyriaus vedėja, pranešimas „Vilniaus miesto mokyklinio amžiaus vaikų sveikata, gyvensena ir sveikatos ugdymas“ .

Prof. habil. dr. A. Raslanas, doc. dr. Stasė Ustilaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros dėstytojai, pranešimas „Būsimas mokytojas kaip sveikatos ugdytojas“ .

Renata Šarkanė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė, pranešimas „Veiksmingos PM vartojimo prevencinės priemonės jauniems žmonėms“ .

Audra Vyšniauskaitė, Lietuvos medicinos studentų asociacijos visuomenės sveikatos komiteto vietinė koordinatorė, pranešimas „Jaunimui patrauklūs viešieji ryšiai sveikatos klausimais“ .

JRD informacija

Paieška