Jaunimo verslumas

Verslumas – tai siekimas naujų idėjų, projektų įgyvendinimo, t.y. sugebėjimas sėkmingai organizuoti ir valdyti savo gyvenimą ir verslą. Tai yra mąstymas ir veikimas. Verslumas reikalingas kiekvienam visuomenės nariui, jeigu jis tik nori dirbti ir užsidirbti.

Verslas – tikslinė efektyvi žmonių veikla, norint gauti pelno sau bei tenkinant kitų žmonių poreikius per laisvus mainus.

Labai svarbu skirti sąvokas verslumas, verslas. Verslumo ugdymas skirtas formuoti įgūdžius, elgesio normas ir savybes, dažniausiai priskiriamas verslininkams. Dėl šios priežasties verslumas dažnai neteisingai tapatinamas su verslu. Pagrindinį skirtumą tarp verslumo ir verslo sudaro aplinkybės, kurioms esant naudojami suformuoti įgūdžiai, elgesio normos ir savybės. Verslininkai minėtuosius įgūdžius, elgesio normas ir savybes taiko versle, tačiau tie patys verslumo įgūdžiai ir su jais susijusios elgesio normos gali būti taikomos esant bet kokiomis aplinkybėmis, tai yra darbe, užsiimant laisvalaikio veikla, auginant vaikus ar dirbant samdomu darbuotoju.

Kodėl verslumo ugdymas yra svarbus?

Verslumo įgūdžiai apima gebėjimą kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, įtikinėti, derėtis, strategiškai mąstyti, užmegzti reikiamus ryšius, sprendimus priimti vadovaujantis intuicija. Verslumu pasižymintis žmogus ieško galimybių ir jas išnaudoja, imasi iniciatyvos pakeisti situaciją, prisiima atsakomybę, tai – ką asmuo pradeda ir padaro iki galo, imdamasis pamatuotos rizikos, vadovaujasi sveiku protu. Verslumu pasižyminčiam žmogui būdingos šios savybės: rezultatų ir tikslo siekimas, pasitikėjimas savimi ir tikėjimas savo jėgomis, veiklumas, siekis mokytis išbandant žinias praktiškai, ryžtas ir atkaklumas. Akivaizdu, kad minėtuosius įgūdžius, elgesio normas ir savybes galima taikyti esant įvairioms aplinkybėms ir nebūtinai tik versle.

Naudinga informacija ir nuorodos:

Rekomendacijos verslumo ugdymo veikoms vykdyti (interaktyvi nuoroda)

Metodiniai patarimai asmenims, vykdantiems verslumo ugdymo veiklas   (2017)

VšĮ „Versli Lietuva“ - www.verslilietuva.lt

„Investuok Lietuvoje“ - http://www.investlithuania.com/lt/

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ -   http://www.lja.lt/

Informacija atnaujinta 2020 04 20.

Paieška