Struktūrinio dialogo ciklas

2010-ųjų metų sausio 1-ąją dieną prasidėjo pirmasis struktūrinio dialogo ciklo laikotarpis , kuris truko iki 2011-ųjų metų birželio 30-osios dienos. Pirmojo ciklo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavo Ispanija, Belgija ir Vengrija . Šios trys valstybės, pradėdamos įgyvendinti struktūrinio dialogo procesus, išsirinko bendrąją ciklą apėmusią temą: „Jaunų žmonių socialinis užimtumas“ . Kiekviena iš pirmininkavusių trio šalių pasirinko ir savuosius nacionalinius prioritetus:

  • Ispanija, pirmininkavusi 2010.01.01-06.30, pasirinko temą: Socialinė įtrauktis. Čia galite susipažinti su Ispanijoje vykusios konferencijos rezultatais .
  • Belgija (2010.06.30-12.31): Darbas su jaunais žmonėmis (angl. Youth work). Čia galite susipažinti su konferencijų rezultatais bei pirmininkavimo laikotarpio ataskaita .
  • Vengrija (2011.01.01-06.30): aktyvus pilietiškumas. Čia galite susipažinti su konferencijų šia tema rezultatais .

I-ąjį ciklą apibendrinančią knygą galima rasti čia .

2011-ųjų metų antruoju pusmečiu prasidėjo naujas trio etapas, kurio tema yra Jaunų žmonių dalyvavimas demokratiniame Europos gyvenime . Tema labai plati, todėl Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios šalys Lenkija, Danija ir Kipras pasiūlė dalyvavimo temą atskleisti per šiuos tris aspektus:

  • Jaunimas ir pasaulis - Lenkija, 2011.07.01-12.31;
  • Kūrybiškumas ir inovacijos - Danija, 2012.01.01-06.30;
  • Dalyvavimas ir socialinė įtrauktis - Kipras, 2012.07.01-12.30.

Kviečiame susipažinti su antrojo ciklo rezultatais
 
 
 
 


 
Kviečiame susipažinti pirmaisiais antrojo ciklo rezultatais

Airių jaunimo konferencijos išvados:

 

 

Lietuva, rengdamasi pirmininkavimui ES Tarybai jaunimo srityje, siekia išsiaiškinti niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo padėtį Lietuvoje. 2012 m. Jaunimo reikalų koordinatorių atliktos apklausos rezultatus galite rasti  čia .

Daugiau apie struktūrinio dialogo ciklus galite rasti čia .


JRD informacija

Paieška