Teisinė informacija

Palankus ir aiškus teisinis reglamentavimas yra svarbi sėkmingos jaunimo organizacijų veiklos prielaida. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) daug dėmesio skiria ir dalyvavimui teisėkūros procese. Departamento atstovai dalyvauja įstatymų ruošimo darbo grupių veikloje, inicijuoja teisės aktų pakeitimus.

Tarp svarbiausių pastarojo meto teisinės aplinkos pasikeitimų yra naujasis asociacijų įstatymas bei Jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Pirmasis iš esmės pertvarkė visuomeninių organizacijų veiklos pagrindus – nuo šiol jos veiks kaip asociacijos, detaliau reglamentuojamas jų veiklos organizavimas. Jaunimo politikos pagrindų įstatymo priėmimas reiškia galutinį jaunimo politikos pripažinimą nacionaliniu mastu bei sukuria prielaidas pamatinių jaunimo politikos nuostatų realizavimui.

Šiame skyriuje rasite informaciją apie kai kuriuos jaunimo organizacijų veikloje svarbius teisės aktus, taip pat nuorodas į juos. Paspaudę nuorodą norimo teisės akto tekstą pamatysite LR Seimo duomenų bazėje, o čia pasirinkę skyrių „Aktualios redakcijos“, turėsite galimybe susipažinti su dokumento tekstu, kuriame atsispindės ir visi nuo jo patvirtinimo padaryti pakeitimai.

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2, 3, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas