Jaunimo darbuotojų mokymai – pridėtinė vertė visai jaunimo politikos sistemai

Šiandien Kaune beveik 30 su jaunimu dirbančių asmenų iš visos Lietuvos pradeda ilgalaikę, penkių modulių – darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, neformaliojo jaunimo ugdymo, jaunimo politikos – trukmės mokymų programą.

Keičiantis jaunuolių lūkesčiams ir poreikiams, didėja ir darbo su jaunimu aprėptis, plečiasi tikslinė grupė. Todėl svarbu, kad jauno žmogaus aplinkoje atsirastų kompetentingi asmenys, gebantys domėtis naujovėmis, įvairiais darbo su jaunimu metodais, bei „palydėti“ jaunuolį atrasti, naudoti ir plėtoti pamatines vertybes, prasmingai realizuoti jau įgytas kompetencijas bei siekti naujų - būtent tokią veiklą turi atlikti profesionalus jaunimo darbuotojas.

Tokia ilgalaikių mokymų sistema padeda su jaunimu dirbančiam darbuotojui pažinti save, suprasti asmenines nuostatas, vertybes, atrasti priėjimą prie jauno žmogaus, išmanyti ir mokėti pritaikyti individualius ir grupinius metodus, skirtingas darbo su jaunimu formas, plačiau suprasti jaunimo politikos lauką. Tokie mokymai prisideda ne tik prie darbo su jaunimu kokybės stiprinimo, tačiau leidžia kokybiškiau vykdyti vietos bei nacionalinę jaunimo politiką.

„Manome, kad būtent tokie ilgalaikiai mokymai skatina su jaunimu dirbančius asmenis sistemingai tobulėti, daro didelę įtaką pačio asmens profesiniam augimui, taip pat, verčia „pasitempti“ ir visą aplinką“ - pastebi JRD direktorius Jonas Laniauskas. Tai svarbus žingsnis į jaunimo darbuotojo kaip profesijos pripažinimą.“

Planuojama, kad šiais metais ilgalaikiuose jaunimo darbuotojų mokymuose dalyvaus apie 30 asmenų. Pasibaigus mokymams, dalyviams bus išduoti pažymėjimai. Planuojama tokius mokymus tęsti ir 2019 m.

 JRD informacija

Paieška