Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje darbuotojams bei įstaigų vadovams dėl veiklos vykdymo (nuo gegužės 18 d.)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD), remdamasis Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” Nr. 207 (aktuali redakcija su  pakeitimais) pateikia rekomendacijas dėl veiklų vykdymo nuo gegužės 18 d.

Atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms rekomenduojama:

 • Atvirojo darbo su jaunimu paslaugas teikti ir laisvalaikio užimtumą organizuoti TIK LAUKE (pvz., centro ar erdvės kiemelyje, už jų ribų esančiose viešosiose erdvėse, sporto maniežuose, lauko treniruoklių erdvėse, krepšinio aikštelėse ar kita).

 • Centro ar erdvės patalpose gali būti vykdomas tik individualus darbas su jaunuoliu užtikrinant visas higienos normas ir saugaus atstumo reikalavimus.

 • Jeigu individualių konsultacijų metu į centro ar erdvės patalpas atvyksta du ar daugiau jaunuolių laikytis Vyriausybės nutarimuose nustatytam atstumui ir higienos reikalavimų (užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, nutarimo punktas 3.2.2.3.1. laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių).

 • Esant galimybei, individualus konsultavimas gali būti  vykdomas ir lauke, laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, vienu metu konsultuojant ir paslaugą teikiant tik vienam jaunuoliui. 

 • Organizuojant renginius lauke (pvz., finansavimo konkurso ribose numatyti krepšinio turnyrai, filmų vakarai, įstaigos suplanuotos šventės ar kita), riboti dalyvių skaičių iki 30 asmenų, užtikrinant visas higienos normas ir saugaus atstumo reikalavimus (nutarimo punktas 3.2.3.2. kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų).

 • Kilus bet kokiems klausimams dėl veiklų organizavimo, siūlome kreiptis ir konsultuotis su JRD specialistais.

Mobiliojo darbo su jaunimu komandoms rekomenduojame:

 • Paslaugas teikti ir laisvalaikio užimtumą organizuoti TIK LAUKE (pvz., viešosiose erdvėse, sporto maniežuose, lauko treniruoklių erdvėse, krepšinio aikštelėse ar kita).

 • Patalpose, kuriomis mobiliojo darbo su jaunimu komandos naudojasi, gali būti vykdomas tik individualus darbas su jaunuoliu užtikrinant visas higienos normas ir saugaus atstumo reikalavimus bei gavus sutikimą dėl veiklos vykdymo iš patalpų savininkų. 

 • Jeigu individualių konsultacijų metu į centro ar erdvės patalpas atvyksta du ar daugiau jaunuolių laikytis Vyriausybės nutarimuose nustatytam atstumui ir higienos reikalavimų (užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, nutarimo puntkas 3.2.2.3.1. laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių)

 • Esant galimybei, individualus konsultavimas gali būti  vykdomas ir lauke, laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, vienu metu konsultuojant ir paslaugą teikiant tik vienam jaunuoliui. 

 • Organizuojant renginius lauke riboti dalyvių skaičių iki 30 asmenų, užtikrinant visas higienos normas ir saugaus atstumo reikalavimus (nutarimo punktas 3.2.3.2. kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų).

Darbo su jaunimu gatvėje komandoms rekomenduojame:

 • Vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, laikantis nustatytų  ir higienos reikalavimų.

 • Organizuojant renginius lauke (pvz., finansavimo konkurso ribose numatyti krepšinio turnyrai, filmų vakarai, įstaigos suplanuotos šventės ar kita), riboti dalyvių skaičių iki 30 asmenų, užtikrinant visas higienos normas ir saugaus atstumo reikalavimus (nutarimo punktas 3.2.3.2. kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų).

 

Rekomendacijos skirtos gegužės 18-25 d. laikotarpiui, nuoroda į nutarimą - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/uiTyIsNkGo

JRD informacija.
Paieška