Apie JRT

Jaunimo reikalų taryba (toliau - Taryba) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaryta visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš valstybės institucijų, įstaigų ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. Taryba formuojama taip pat, kaip anksčiau buvo formuojama Valstybinė jaunimo reikalų taryba (pariteto principu: 8 Tarybos nariai yra skiriami iš įvairių valstybės institucijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijos, o kiti 8 Tarybos nariai - nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovai). 6 iš jų deleguoja skėtinė Lietuvos jaunimo organizacija - Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), o 2 - jaunus pasaulio lietuvius atstovaujanti organizacija - Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS).

Jaunimo reikalų taryba savo darbą vykdo pagal JRT 2017-2020 m. veiklos gaires.

Tarybos uždavinys – nagrinėti su jaunimo politika Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų. Tarybos sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio. 

Tarybą techniškai ir ūkiškai aptarnauja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas).