Sakartvelas

Lietuvos jaunimo politika yra viena pažangiausių Europoje ir viena palankiausiai vertinamų Europos Taryboje. Todėl Lietuvai remiant Gruzijos pastangas greičiau integruotis į euroatlantines struktūras, padedant Gruzijai stiprinti administracinius gebėjimus, reikalingus sėkmingai vykdyti pertvarkas šalyje, VJRT nusprendė pasidalinti patirtimi jaunimo politikos srityje. Tuo tikslu 2005 m. lapkričio 19-25 d. pažintiniam vizitui buvo atvykusi penkių asmenų delegacija, sudaryta iš Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos ir Gruzijos nacionalinės jaunimo tarybos atstovų. Vizito metu buvo pristatoma Lietuvos nacionalinė bei regioninė jaunimo politika. Įvyko susitikimai LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos, vaikų ir jaunimo departamente, LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijoje, taip pat su LR Prezidento konsultantu jaunimo ir sporto klausimais, VJRT nariais, kai kurių savivaldybių merais, kitų institucijų, atsakingų už nacionalinės ir regioninės jaunimo politikos formavimą, atstovais. Vizito metu buvo lankomasi jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose Vilniuje, Kaune, Zarasuose ir Alytuje. 

Gruzijos delegacijos sudėtis:

1. Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos viceministras Vladimir Vardzelashvili;

2. Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos Jaunimo reikalų departamento pirmininko pirmasis pavaduotojas David Kasradze;

3. Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos Jaunimo reikalų departamento pirmininko pavaduotojas Sulkhan Sibashvili;

4. Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos Jaunimo reikalų departamento Tarptautinių ryšių skyriaus viršininkas Avtandil Pruidze;

5. Gruzijos nacionalinės jaunimo tarybos tarptautinių ryšių sekretorė Tamar Kekenadze.

Šalys, siekdamos tikslingo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo, dėmesį skirs:

* Pasikeitimas patirtimi dėl integruotos jaunimo politikos nacionaliniame ir regionininiame lygmenyse įgyvendinimo priemonių;

* Stipresnio bendradarbiavimo tarp abiejų šalių jaunų žmonių skatinimas, kad būtų geriau susipažinta su kultūriniu palikimu ir tradicinėmis vertybėmis;

* Jaunimo informavimo sistemų tobulinimas;

* Dvišalio bendradarbiavimo skatinimas neformalaus ugdymo, savanorystės vystymo, ir jaunimo darbo srityse vyriausybiniame ir nevyriausybiniame sektoriuose bei nacionaliniame ir regioniniame lygmenyse;

* Partnerystės galimybių gerinimas tarp su jaunimu dirbančių asmenų;

* Jaunimo verslumo vystymo skatinimas. 

2011 m. pabaigoje, Gruzijos sporto ir jaunimo ministerijos kvietimu, Gruzijoje lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento atstovai, aptarė abiejų šalių galimybes tęsti bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje.

2013 m. gegužės 27–31 dienomis Jaunimo reikalų departamentas organizavo Lietuvoje pažintinį vizitą jaunimo politikos srityje Gruzijos delegacijai, kuriai vadovavo Gruzijos Jaunimo reikalų ir sporto ministerijos viceministras Rati Bregadze. Delegacijos sudėtį sudarė Gruzijos Jaunimo ir sporto ministerijos, Nacionalinio vaikų ir jaunimo centro bei UNICEF organizacijų atstovai. Pagrindinis Gruzijos delegacijos vizito tikslas buvo susipažinti su Lietuvos jaunimo politika, jos struktūra, įgyvendinamomis priemonėmis, programomis bei galimybėmis vystyti bendrą veiklą jaunimo politikos srityje. Gruzijos atstovus ypatingai domino regioninė jaunimo politika ir jos plėtojimas, biudžeto formavimas jaunimo politikos sričiai bei jaunimo užimtumo klausimai. Taip pat susitikimo metu buvo diskutuojama apie jau įgyvendinamas ir naujai kuriamas jaunimui skirtas nacionalines priemones bei „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą, buvo pristatytas pirmininkavimo metu Lietuvoje vyksiantis Rytų partnerystės jaunimo forumas.

2015 m. gruodžio 17 d. Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Gruzijos sporto ir jaunimo reikalų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje.

Remiantis aukščiau minėtu susitarimu dėl bendradarbiavimo, buvo suderintas ir 2016 m. kovo 23 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Gruzijos sporto ir jaunimo reikalų ministerijos susitarimo dėl bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje darbo planas 2016–2017 m. Darbo plane numatytos 4 veiklos, kurios paeiliui organizuojamos Tbilisyje ir Vilniuje. Numatyta keistis informacija apie jaunimo politikos plėtrą vietiniame lygmenyje, įrodymais pagrįsto jaunimo politikos planavimas vietiniame lygmenyje, jaunimo centrų/erdvių veikla, jaunimo konsultavimo ir informavimo tarnybų plėtra.

 2016 m. rugsėjo 6–10 d. į Gruziją vyko Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius, ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė, Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė, Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas. Vyko susitikimai su Gruzijos Sporto ir jaunimo ministerijos, institucijų, visuomeninių organizacijų atstovais, buvo apsikeista informacija ir patirtimi formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, taip pat skatinti abiejų šalių jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, Lietuvos delegacija aplankė jaunimo centrus bei jaunimo verslumo centrus.

2016 m. lapkričio 8–11 d. Vilniuje lankėsi Gruzijos sporto ir jaunimo reikalų ministro pavaduotojas Revaz Javelidze, Vaikų ir jaunimo plėtros fondo direktorius Irakli ZhorZholiani bei Vaikų ir jaunimo nacionalinio centro vadovas Giga Gabelaia. Gruzijos delegacijos vizito tikslas – aptarti darbo su jaunimu ir jaunimo darbuotojų sistemos įteisinimo Lietuvoje, vaikų ir jaunimo stovyklų organizavimo (bendradarbiaujant su ŠMM), darbo su jaunimu savivaldybėse, VšĮ Jaunimo tarptautinės agentūros veikla, verslumo ir užimtumo rėmimo programų klausimais.

2017 m. pirmą pusmetį vyko susitikimas Gruzijoje. Susitikimo tikslas buvo aptarti kaip turėtų kurtis jaunimo centrai, bei kokie metodai turėtų būti naudojami, kuriant ryšius su kitais jaunimo centrais.

2018 m. antrą pusmetį vyko susitikimas Sakartvelyje. Susitikimo tikslas buvo sukurti bei išvystyti jaunimo informavimo bei konsultavimo sistemą.

Paieška