Ieškome Jaunimo savanoriškos tarnybos koordinatoriaus darbui Vilniuje

Ieškome Jaunimo savanoriškos tarnybos (daugiau apie programą galima rasti čia) koordinatoriaus darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 6,0 iki 8,1 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- Pranešimų siuntimas Jaunimo savanorius priimti ketinančioms organizacijoms ir informavimas apie tolesnę akreditavimo eigą;

- Pirminės informacijos savanorius priimti ketinančioms organizacijoms apie savanorių priėmimą teikimas, konsultavimas rūpimais klausimais, susijusiais su jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimu;

- Akreditacijos vizitų jaunimo savanorius priimti ketinančiose organizacijose organizavimas;

- Vizitų vykdymas į jaunimo savanorius priimti ketinančias organizacijas, siekiant įvertinti organizacijos pasirengimą organizuoti jaunimo savanorišką veiklą;

- Vertinimo ataskaitų pildymas po akreditacijos vizitų savanorius priimti ketinančiose organizacijose;

- Atsižvelgiant į vertinimo ataskaitas, sprendimų priėmimas dėl akreditacijos suteikimo jaunimo savanorius priimti ketinančioms organizacijoms;

- Informacijos apie akredituotas priimančias organizacijas įvedimas į duomenų bazę ir registrus;

- Savanorių grafikų tikrinimas ir sisteminimas, pastabų mentoriams teikimas, statistinių duomenų kaupimas ir pateikimas;

- Organizacijų paieškos duomenų bazės jrd.lt pildymas ir tikslinimas;

- Mokymų ir susitikimų organizavimas;

- Jaunimo savanoriškos tarnybos veiklų koordinavimas savo kompetencijų ribose.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį organizuojant jaunimo savanorišką veiklą;

- išmanyti jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarką Lietuvoje;

- būti susipažinusiam su savanoriškos veiklos organizavimo kontekstu Europoje;

- žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas pagal kompetenciją pavestais klausimais;

- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Windows aplinkoje, Microsoft Office programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook.

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. gruodžio 21 d. imtinai.

Jei nuspręstumėte kandidatuoti, prašytumėte kad pateiktumėte:

  • Savo gyvenimo aprašymą (CV);
  • Motyvacinį laišką;
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  • Dokumentą, patvirtinantį turimą patirtį jaunimo savanoriškoje veikloje.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška