Kviečiame Atviruosius jaunimo centrus ir erdves pasinaudoti galimybe gauti specialisto konsultaciją!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Departamentas) kviečia Atviruosius jaunimo centrus (AJC) ir erdves (AJE) pasinaudoti galimybe gauti specialisto, išmanančio atvirąjį, socialinį darbą ir darbą komandoje bei organizacijoje, turintį ilgametę patirtį šiose srityje, konsultaciją.

Galimos konsultacijų temos: komandos formavimas, atviras darbas su jaunimu, laiko planavimas, darbuotojų motyvavimas, jaunuolių atsakomybės veiklose skatinimas, aktyvus grįžtamojo ryšio suteikimas, veiklos laukų gryninimas, darbas su savanoriais, darbas su neaktyviais niekur nedirbančiais, nesimokančiais, mokymosi veiklose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis, veiklos vertinimasis, tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra ir galimybės, jaunų žmonių poreikių ir siekių atliepimas, mokymosi galimybių jauniems žmonėms kūrimas.

Individualioje konsultacijoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 4 AJC ar AJE darbuotojai ir / ar savanoriai, grupės – ne mažiau kaip 8, tačiau ne daugiau kaip 15 žmonių. Vienos konsultacijos trukmė nuo 4 iki 6 astronominių valandų. Konsultacijų metu bus derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Preliminarus konsultacijų laikas – 2016 m. gegužės – 2016 m. lapkričio mėnesiai, bet ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 1 d.

AJC ir AJE, atrinktos dalyvauti procese, turi užtikrinti erdvę , kurioje galės vykti konsultacija, bei atitinkamą asmenų skaičių , priklausomai nuo to, į kurią konsultaciją – individualią ar grupės – pretenduojate, bei nepertraukiamą dalyvavimą be trukdžių visos konsultacijos metu.

Departamentas padengia konsultanto kelionės išlaidas, darbo užmokestį.

Registracija vykdoma iki gegužės 12 d. (imtinai). Registracija vyksta čia – https://goo.gl/ayIzZX .

Atkreipiame dėmesį, Departamentas planuoja organizuoti apie 10 konsultacijų. Planuojame vykdyti atranką, tad prašytume papildomą dėmesį skirti atsakant į anketoje užduodamus atviruosius klausimus.

Daugiau informacijos - Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja Valda Karnickaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 2 497 007.

JRD informacija

Paieška