Jaunimo politikos įgyvendinimo 2020 metais vertinimas

Nuo 2018 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) vykdo jaunimo politikos (toliau - JP) vertinimą savivaldybėse remdamasis JP vertinimo metodika. Metodikoje numatyti pagrindiniai JP įgyvendinimo savivaldybėse vertinimo kriterijai, kuriems duomenys renkami iš visų savivaldybių metinių JP įgyvendinimo veiklos ataskaitų, bei kiti kriterijai, kurie įtraukti 2020 m. savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių (toliau - JRK) veiklos vertinimui. Metodikoje numatyti skirtini balai už pasiektus rezultatus priklauso nuo savivaldybės dydžio (gyventojų skaičiaus ir jaunų žmonių skaičiaus savivaldybėje).

2020 m. JP vertinimas apima keturias sritis:

  1. Darbas su jaunimu (atvirasis darbas, mobilusis darbas ir darbas su jaunimu gatvėje);
  2. Jaunimo interesų atstovavimas, jaunimo dalyvavimo, įgalinimo skatinimas;
  3. Jaunimo savanoriška veikla;
  4. JP veiklos sričių administravimas (faktais ir žiniomis grįsta jaunimo politika).

Kviečiame susipažinti su JP įgyvendinimo 2020 metais rezultatais. Vertinimo rezultatus galite rasti čia: https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/apzvalgos

Paieška