Bendrame posėdyje aktualių problemų aptarimas- nuo regioninių organizacijų vaidmens iki jaunų šeimų politikos

Šių metų lapkričio 9 dieną Kretingoje posėdžiavo Kretingos ir Akmenės rajonų savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariai. Dar prieš metus užsimezgęs bendradarbiavimas įgalino abiejų savivaldybių tarybas dalintis patirtimi, keistis nuomonėmis jaunimo politikos klausimais ir  planuoti bendras veiklas.

Išplėstinio posėdžio metu Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika pasveikino posėdžio dalyvius ir pasidžiaugė, kad abipusė draugystė leidžia dalintis patirtimi ir rasti konstruktyvių sprendimų panašioms problemoms spręsti jaunimo srityje.

Posėdyje jaunimo nevyriausybines organizacijas vienijančio ,,Apskritojo stalo“ veiklą Kretingos rajono savivaldybėje pristatė šios organizacijos prezidentė Brigita Barkauskaitė ir  projektų koordinatorė Giedrė Ringytė. Šiemet ši organizacija džiugino tokiomis iniciatyvomis kaip čiuožyklos su šviesomis ir muzika inicijavimas, bėgimo ,,Color party“ renginio organizavimas. Pastaroji naujiena buvo puiki judėjimo alternatyva skeptiškai žvelgiantiems į bėgimą. Apie tarptautinio projekto „Naujieji Europos piliečiai – Europos Sąjungos ateitis jaunųjų piliečių akimis“ metu vykdytų veiklų svarbą Rumunijoje pasidalijo šios organizacijos narė Irma Vilutytė. Kultūrinių skirtumų įtakos kasdieniniame gyvenime nagrinėjimas, medijų, simuliacijų panaudojimas parodė, kaip kultūriniai skirtumai gali supriešinti žmones ir neleisti bendradarbiauti.

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Tomas Martinaitis, pristatė Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas“  veiklą. Jaunimas yra galinga jėga, formuojanti kultūrą, o jaunimo maksimalizmas, energija ir optimizmas skatina gyvenimą judėti teigiama linkme. Todėl labai svarbu jauniems žmonėms skiepyti pilietiškumą ir sudaryti sąlygas pokyčiams šiandien. Akmenėje, įsikūrus ukrainiečių pabėgėlių nuo karo bendruomenei, pradėtos organizuoti bendros poilsio stovyklos jauniems žmonėms, vykdomi bendri iniciatyviniai projektai. Tokia jaunimo veikla savivaldybėje sukuria pridėtinę vertę, formuojant visuomenės požiūrį į kitataučius, vystant filantropiją, jungiant skirtingas kultūras bendram tikslui pasiekti.

Posėdžio metu diskutuota, kaip neformalaus jaunimo, kuris nepriklauso jokioms organizacijoms, atstovavimas galėtų pagerinti bendrą jaunimo aktyvumą sprendimų priėmimo procese.

Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Diana Garjonienė kalbėjo apie jaunų šeimų įgalinimo problematiką. Rajone nėra aktyvių jaunas šeimas įtraukiančių klubų. Pristatyti būsimo projekto „Tribūna jaunai šeimai“, kuriame dalyvautų Kretingos, Skuodo ir Akmenės rajonų savivaldybės, tikslas ir esmė. Tikimasi, kad jaunų šeimų atstovavimas per asociacijas pagerins dialogą, leis įvardinti šiai dienai jaunų šeimų poreikius ir lūkesčius. Diskutuota dėl jaunų šeimų aktyvesnio dalyvavimo visuomenėje formų, savivaldybės institucijų tarpžinybiškumo teikiant paslaugas jaunoms šeimoms.

Posėdžio dalyviai susitiko Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ režisierėmis Aukse Antuliene ir Karolina Uksaite, kurios papasakojo apie jaunimo ugdymą per teatrą. Apie vaikų užimtumą ir jaunimo savanorystę dalijosi Šv. Antano dienos centro direktorė Margarita Lizdenytė. Dalyviai apsilankė atviroje jaunimo erdvėje, įsikūrusioje Švietimo centre (Pabrėžos g. 8). Jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė pasidalijo patyrimu darbe su sunkumus patyrusiu jaunimu.

Išvykos į Baltų mitologijos parką metu dalyviai sužinojo, kad net baltų dievystės sampratoje vyravo kiekvieno žmogaus globa tam tikro amžiaus tarpsnyje. Jaunimą nuo 14 iki 20 metų globoja Patrimpas, o vyresnius iki 28 metų - deivė Milda.  

Aptartos susitikimų temos ir bendri planai skatins ir ateityje abi savivaldybes bendradarbiauti bei gerinti jaunų žmonių situaciją tiek vietos, tiek valstybės lygmeniu.

Išplėstinis posėdis buvo viešas ir atviras - transliuojamas tiesiogiai, peržiūrėti video įrašą galima   www.facebook.com paskyroje Kretingos jaunimas.

Diana Garjonienė

Kretingos r. savivaldybės

Švietimo skyriaus

vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

 
Paieška