Paraiškas Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atrankai galima teikti iki balandžio 12 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pratęsia atranką į Jaunimo reikalų tyrėjų tinklą iki balandžio 12 d.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklas – nacionaliniu mastu veikianti patariamoji grupė, susidedanti iš aukštojo mokslo institucijų, privačių įstaigų atstovų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų, kurių tyrimų objektas yra jaunas žmogus, jaunų žmonių grupės, jų problemos, bei jaunimo politikos praktikų, jaunimo nevyriausybinių organizacijų, valdžios institucijų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą, atstovų.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo veiklos tikslas – bendradarbiauti su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis Lietuvoje bei priimant sprendimus jaunimo politikos srityje nacionaliniu lygmeniu, teikti faktais ir žiniomis grįstus siūlymus jaunimo politikos formuotojams.

Tapti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo nariu Jūs galite, jeigu atitinkate BENT VIENĄ iš šių reikalavimų:

  • tyrinėjate jaunimo politikos sritį įvairiais aspektais ir priklausote akademinei bendruomenei;
  • turite ne mažiau kaip 3 metų patirtį jaunimo politikos įgyvendinimo srityje;
  • per paskutinius 5 metus iki paraiškos pateikimo esate parašęs ir publikavęs ne mažiau kaip vieną straipsnį apie jaunimo politikos įgyvendinimą bei atstovaujate tam tikros įstaigos arba organizacijos bendruomenei.

Norint tapti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo nariu jums reikia atsiųsti užpildytą paraiškos formą ir savo gyvenimo aprašymą elektroniniu paštu [email protected]  ne vėliau kaip iki balandžio 12 d. 

Atrankos organizavimo tvarka nustatyta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atrankos organizavimo tvarkos apraše (aprašo pakeitimas

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į Darių Grigaliūną, tel. 8 633 46057, el. p. [email protected].   

 

Paieška