JRD ieško projekto "Atrask save" koordinatoriaus

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ koordinatoriaus (-ės). Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšomis.


Ką reikės daryti?

 • Kartu su komanda (projekto vadovu, finansininku, koordinatoriais) rūpintis, kad projekto „Atrask save“ dalyviai (15-29 m. niekur nesimokantis ir nedirbantis jaunimas) atrastų save savanorystės dėka
 • Konsultuoti iki 20 mentorių savanorystės veiklos administravimo klausimais
 • Užtikrinti, kad mentorių ir savanorių pildomi dokumentai būtų tvarkingi
 • Rūpintis, kad projekto dalyvių duomenys būtų laiku apdorojami 

Ko mes ieškom:

 • Žmogaus, kuris mėgsta tvarką, ypatingai tvarkant dokumentus, pildant informaciją MS Excell lentelėse
 • Atidumas yra būtinybė, nes teks susidurti su 1000 savanorių dokumentais
 • Labai svarbu, kad galėtum sistemingai tvarkyti dokumentus bei savanorių duomenis
 • Komunikabilaus bei greitai besimokančio darbuotojo 

Atsiųsk mums laišką, jeigu:

 • Nori dirbti JRD
 • Dokumentų tvarkymas ir kruopštumo reikalavimas negąsdina
 • Turi aukštąjį išsilavinimą;
 • Nori prisidėti prie jaunimo nedarbo problemos sprendimo
 • Turi darbo patirties, kuri tiktų šiai pareigybei; jei neturi darbo patirties – gal turi savanoriškos veiklos patirties ir puikią rekomendaciją iš ten? 

Ką mes siūlome?

 • Prisidėti prie didžiausio socialinio projekto įgyvendinimo Lietuvoje;
 • Darbo vietą Vilniaus centre;
 • Jaunatvišką kolektyvą;
 • Komandiruočių po Lietuvą;
 • Daug patirties valstybiniame sektoriuje;
 • Pilną etatą;
 • Terminuotą darbo sutartį iki 2018 m. rugsėjo mėn.;
 • Atlyginimą (apie 550-600 EUR į rankas).

CV siųsk iki spalio 20 d. adresu: [email protected]

Koordinatoriaus pagrindinės funkcijos pagal pareigybės aprašymą: 

 1. Suvesti jaunuolių, nukreiptų į savanorystę, duomenis į savanorių eilę, priskirti jaunuolius mentoriams;
 2. Rinkti, sisteminti ir analizuoti mentorių teikiamą informaciją apie jaunuolių atliekamą savanorišką veiklą;
 3. Vizituoti savanorišką veiklą koordinuojančias organizacijas, savanorius priimančias organizacijas, teikti joms konsultacijas praktiniais Projekto įgyvendinimo klausimais;
 4. Vertinti savanorišką veiklą koordinuojančių organizacijų, savanorius priimančių organizacijų, savanorių veiklų atitiktį sutartiniams įsipareigojimams ir prižiūrėti, kad veiklos atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai;
 5. Dalyvauti savanoriškos programos mentorių susitikimuose;
 6. Rinkti duomenis apie Projekto įgyvendinimą iš Projekto partnerių, juos sisteminti, analizuoti ir teikti turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims;
 7. Administruoti Projekto stebėsenos sistemą, konsultuoti Partnerius dėl duomenų, susijusių su savanorystės veikla, pateikimo stebėsenos sistemoje;
 8. Vykdyti savanorių lankomumo grafikų monitoringą, tikrinti savanorių pateikiamus dokumentus (lankomumo grafikus, kelionių suvestines, patirtų išlaidų žurnalus, kt.), organizuoti savanoriams priklausančių kompensacijų gavimą.
Paieška