Patvirtinti jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo informavimo ir konsultavimo aprašai

Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatyme yra penkios darbo su jaunimu formos:

 • Atvirasis darbas su jaunimu
 • Mobilusis darbas su jaunimu
 • Darbas gatvėje su jaunimu
 • Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas
 • Jaunimo informavimas ir konsultavimas.

2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-614 Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino atvirojo darbo su jaunimu, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo gatvėje su jaunimu aprašus.

Informuojame, jog 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-1048 Ministras papildė buvusius aprašus ir patvirtino jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo informavimo ir konsultavimo aprašus.

 

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tikslas - kompleksiškai teikti paslaugas, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą. Pagrindiniai uždaviniai:

 • motyvuoti jaunimą, ypatingą dėmesį skiriant NEET ir mažiau galimybių turinčiam jaunimui, įsitraukti į veiklas ir ugdyti jo socialinius bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
 • organizuoti individualų darbą su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienius poreikius;
 • ugdyti jauno žmogaus asmenines, socialines ir profesines kompetencijas;
 • ugdyti jauno žmogaus dalykines kompetencijas, reikalingas integruotis į švietimo ar darbo rinkos sistemas;
 • kelti jaunimo, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui ir NEET, motyvaciją per praktinių įgūdžių ugdymo veiklas;
 • tarpininkauti tarp jaunimo, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, dalyvaujančio jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo veiklose, interesams, sprendžiant klausimus, susijusius su jo gyvenimo kokybės gerinimu;
 • kurti tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklą savivaldybės lygmeniu.

 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas – užtikrinti, kad jaunimui būtų teikiama objektyvi, kokybiška, suprantama ir visapusiška informacija. Jaunimo informavimas ir konsultavimas gali būti dviejų tipų:

 • konsultacijos, teikiamos tiesiogiai (gyvosios konsultacijos);
 • konsultacijos, teikiamos nuotoliniu būdu (nuotolinės konsultacijos).

Jaunimo informavimas ir konsultavimas gali būti bendrinis ir specializuotas:

 • bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo metu jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiantis darbuotojas padeda jaunam žmogui identifikuoti jo problemas ar poreikius atitinkančią informaciją ir pagal poreikį nusiunčia į organizacijas ir (ar) įstaigas, teikiančias specializuotas jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo metu teikiama tam tikros srities (sveikata, įdarbinimas ir t. t.) informacija ir konsultacijos, siekiant atsakyti į konkretų, reikalaujantį specifinių žinių, jauno žmogaus klausimą.

 

 

 

JRD informacija

Paieška