Psichoaktyvios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2020

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išleido naują leidinį, kuriame pateikiami naujausi su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susiję statistiniai duomenys, atspindintintys ne tik vartojimo tendencijas, bet ir socialines, sveikatos, teisines ir kitas pasekmes.

Nuolat pildomi ir plečiami stebėsenos duomenų šaltiniai šiemet leido pateikti dar gilesnę ir išsamesnę apžvalgą: analizė papildyta nuotekų tyrimo, likučių švirkštuose, internetinio tyrimo rezultatais. Taip pat pateikiama COVID-19 pandemijos metu susiklosčiusios narkotikų vartojimo situacijos ir paslaugų teikimo pokyčių Lietuvoje apžvalga.

Leidinyje atskleidžiamos ir kitos aktualios problemos: jau keletą metų stebimas nepilnamečių asmenų apsinuodijimų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei patekimo į gydymo įstaigas po keletą kartų per metus skaičiaus augimas.

Taip pat rasite informaciją apie licencijų išdavimo tendencijas, alkoholio ir su tabako gaminiais susijusių teisės aktų pažeidimus, su prekursoriais vykdomos veiklos priežiūrą, naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimo rinkoje tendencijas.

Tikimasi, kad šis informacinis leidinys taps puikiu faktinių duomenų ir žinių šaltiniu politikos formuotojams, visiems dirbantiems narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės, reabilitacijos, visuomenės ir asmens sveikatos srityse bei pasitarnaus žiniasklaidos priemonėms.

Departamento leidinį „Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2020“ galite rasti paspaudę čia.

Paieška