Skatinamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimas

Šiandien vyko pirmasis Lietuvos ir Ukrainos mainų tarybos posėdis. Tarybą sudaro atstovai iš Lietuvos ir Ukrainos valstybinių institucijų tad siekiant sudaryti sąlygas greičiau pradėti fondo veiklas buvo sušaukta video konferencija, kurios metu komiteto nariai itin konstruktyviai aptarė numatomas fondo veiklas, nustatė prioritetus 2016 m. bei susitarė dėl terminų fondo veikloms pradėti bei paraiškoms teikti.

Šiais metais švenčiamas 25 metų diplomatinių santykių užmezgimo su Ukraina sukaktis. Tad abiejų šalių atstovai pasidžiaugė, kad Mainų taryba savo veiklą pradeda tokia svarbia abiems šalims proga. Tad nenuostabu, kad vienas iš Tarybos prioritetų tenka veikloms, kurios skatins paminėti šią sukaktį.

Dar iki 2016 m. pabaigos įvairios jaunimo su jaunimu dirbančios organizacijos galės teikti paraiškas įgyvendinti bendras veiklas kartu su jaunimu iš Ukrainos.

Lėšos tarybos veiklai skiriamos iš šalių valstybės biudžetų (Lietuvoje – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų) bei iš kitų šaltinių, numatytų kiekvienos iš šalių nacionaliniuose teisės aktuose. Skiriamų lėšų dydis bus nustatomas kasmet Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos susitarimu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiai veiklai 2016 m. numatė skirti 50 tūkst. eurų.

JRD informacija

Paieška