Lietuvių fondas priima stipendijų paraiškas iki spalio 1 d.

Iki spalio 1 d. galite Lietuvos fondui pateikti paraiška stipendijai gauti

Lietuvių Fondas (LF) yra įsitikinęs, kad į savo bendruomenės veiklą įsijungę studentai įgyja vadovavimo patirties, kuri jiems bus naudinga ateityje. Fondas savo paramą skiria tiems studentams, kurie savanorišku darbu ir veikla yra pasitarnavę ne tik lietuvių, bet ir gyvenamojo krašto bendruomenei. Lietuvių Fondas, prisidėdamas prie būsimų lietuvių bendruomenės vadovų ugdymo, siekia užtikrinti lietuviškosios kultūros ir tradicijų tęstinumą.

Vadovaujantis LF gairėmis,  stipendijos (iki 5,000 dol.) skiriamos tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje („full-time“) bei siekiantiems bakalauro,  magistro ar daktaro laipsnio šia pirmumo tvarka:

  1. JAV piliečiams ir JAV gyventojams, turintiems „žaliąją kortelę“, bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentams.
  2. Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose.
  3. LR piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, besimokantiems JAV (su studento viza) ar kitų šalių universitetuose.
  4. Išimties tvarka, LR studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio Lietuvoje. Šiems studentams stipendijos skiriamos iš LF specialios paskirties vardinių fondų, jei kandidatas atitinka šių fondų reikalavimus.

Lietuvių Fondo stipendijų paraiškos teikiamos elektroniniu būdu. Prieš išsiunčiant paraišką, el. sistemoje privalo būti prisegti visi reikalingi papildomi dokumentai. Šie dokumentai privalo būti lietuvių arba anglų kalbomis. Prie dokumentų kitomis kalbomis turi būti pridėti vertimai. Pageidaujama, bet nebūtina, kad paramos paraiškos būtų teikiamos lietuvių kalba.

Kad stipendijos paraiška būtų prieinama svarstymui, būtina paspausti „submit”. Neprikabinus visų reikiamų dokumentų, pateikti paraiškos (“submit”) sistema neleis. Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prikabinti dokumentų iki rugsėjo 28 d., praneškite elektroniniu paštu [email protected].

Daugiau informacijos apie stipendijas bei kaip galite pateikti paraišką jai gauti galite rasti čia: https://www.lithuanianfoundation.org/LT/stipendiju-programa/

Registruotis ir pildyti elektroninę paraišką galite iki 2021 m. spalio 1 d.

LF Stipendijos / LF Scholarships

Paieška