Skelbiamas automobilio perdavimo atrankos konkursas mobiliojo darbo su jaunimu vykdytojams

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2V-93 (1.4) „Dėl Valstybės turto (automobilis Ford Mondeo Valst. Nr. BNJ 907) perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gavėjo atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atranka), skelbia atranką automobilio perdavimo procesui.

Atrankos tikslas – atrinkti Nuostatų reikalavimus atitinkantį naują Automobilio valdytoją ir naudotoją mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti ir perduoti Automobilį pagal valstybės turto panaudos sutartį. Valstybės turto panaudos sutarties terminas valdyti ir naudoti Automobilį pagal Nuostatus atrinktam pareiškėjui – 5 metai.

Turto panaudojimo paskirtis – mobiliojo darbo su jaunimu plėtrai Lietuvoje užtikrinti, siekiant aptarnauti kaimiškas ir (ar) atokesnes vietoves, teikiant laisvalaikio užimtumo, socialines, ugdomojo pobūdžio ar kitas paslaugas jaunimui, kuris, dėl geografinės padėties ar kitų ne nuo jų valios priklausančių veiksnių, neturi galimybės gauti tokių pat paslaugų kaip ir jų bendraamžiai.

Atrankai paraiškas, teikiantys pareiškėjai taip pat privalo atitikti visas šias sąlygas:

  • pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, turintis ne mažesnę nei vienerių metų Mobiliojo darbo su jaunimu patirtį;
  • pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs veiklos.

Paraiškų teikimo laikotarpis – nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 2020 m. birželio 23 d.

Konkurso dokumentus galite peržiūrėti parsisiųsti toliau pateikiamose nuorodose: Konkurso nuostatai; Paraiškos forma (Priedas Nr. 1); Deklaracijos forma (Priedas Nr. 2); Paraiškos formaliųjų kriterijų įvertinimo forma (Priedas Nr. 3); Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma(Priedas Nr. 4). Perduodamo automobilio nuotraukas galite pamatyti čia. Perduodamas automobilis pirmą kartą registruotas  - 2006/03/30. 

Pagal Nuostatų 19 punktą kartu su Paraiška, privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

  • dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas vykdė veiklą ilgiau negu 1 (vienerius) metus arba organizavo savo atstovų susitikimą;
  • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 2 priedą;
  • Registrų centro duomenų bazės išrašus apie nuosavybės ar kitokiomis teisėmis valdomus automobilius.

Atrankos paraiška kartu su Nuostatų 19 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje. Atrankos paraiška gali būti teikiama Paraiškų teikimo laikotarpiu.

 

Informaciją ir konsultacijas su atranka susijusiais klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė  (el. paštas [email protected], tel. 8 655 88322). Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Paieška