Kvietimas pranešėjmas iki rugsėjo 10 d. registruotis į V-ąją jaunimo tyrėjų konferenciją „JUNGTYS: ką galime padaryti kartu?“

Š. m. spalio 16 d. Klaipėdos universitete vyks tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija. Šioje, jau penktojoje, konferencijoje siekiame plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą.

Taip dažnai pabrėžiame tai, kuo jauni žmonės yra išskirtiniai, tirdami reiškinius gilinamės į juos iš skirtingų mokslų perspektyvų, o mes kviečiame ieškoti jungčių, atsiremti į tai, kas jungia jaunimo tyrėjus ir praktikus, tyrėjus ir jaunimo politikos kūrėjus bei įgyvendintojus sociologus ir psichologus, socialinius darbuotojus ir filosofus, edukologus ir politikus. Ieškokime jungčių tarp jaunimo ir vietos bendruomenių, jaunimo įsitraukimo (dalyvavimo) ir atsakomybės didinimo. Tarp intencijos ir realaus veikimo: to ką kalbame ir ką, kaip darome. Tarp virtualaus ir gyvo bendravimo. Tarp ugdytojo ir ugdytinio; jaunuolio ir jaunimo darbuotojo. Tarp mūsų noro įtraukti jaunuolius į visuomenei reikšmingas veiklas ir jų pasipriešinimo. Tarp individo ir grupės (bendruomenės). Tarp egoizmo ir altruizmo. Tarp savarankiškumo ir priklausomybės. Tarp globalių problemų ir jų lokalių sprendimų. Tarp fizinio lokalumo ir virtualaus globalumo.

Kviečiame mokslininkus, nagrinėjančius jaunimo klausimus; praktikus, dirbančius su jaunimu, ir sprendimus priimančius politikus teikti pranešimų santraukas laisvai interpretuojant konferencijos temą.

PRANEŠĖJŲ REGISTRACIJA

  1. Norinčius skaityti pranešimą iki rugsėjo 10 d. kviečiame registruotis internetu paspaudę ČIA
  2. Ir iki rugsėjo 10 d. Konferencijos sekretorei Irmai Radavičiūtei atsiuntus pranešimo santrauką el. pašto adresu [email protected]
  3. Santraukos formą rasite ČIA. Jos apimtis iki 3000 spaudos ženklų su tarpais (iki 1 psl.).
  4. Po rugsėjo 10 d. konferencijos komitetas įvertins pateiktas santraukas ir iki rugsėjo 20 d. jums praneš apie sprendimą kviesti skaityti pranešimą.

PRANEŠIMŲ SANTRAUKOS

Priimami mokslinio ir praktinio pobūdžio pranešimai LIETUVIŲ IR ANGLŲ kalbomis. Bus rengiamas elektroninis pranešimų santraukų leidinys, todėl santraukas prašome rengti naudojant pridedamą santraukos formą.

Mokslinių pranešimų santraukos turėtų atsakyti į šiuos klausimus:

  1. Kokia yra tyrimo problema ir tikslas?
  2. Kokius tyrimo metodus autoriai naudojo?
  3. Kokie pagrindiniai tyrimo rezultatai?

Praktinių pranešimų santraukose turėtų atsispindėti:

  1. Praktinė problema ir pranešimo tikslas.
  2. Pagrindiniai pranešimo teiginiai ar mintys.
  3. Teiginius pagrindžiantys argumentai.

Konferenciją organizuoja:

Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio Universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos karo akademija, Lietuvos socialiniu tyrimu centras, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“.

Konferencijos mokslinis organizacinis komitetas:

Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vilniaus universitetas (komiteto pirmininkė)

Doc. dr. Liutauras Kraniauskas, Klaipėdos universitetas

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Mykolo Romerio universitetas

Doc. dr. Andrius Stasiukynas, Mykolo Romerio universitetas

Doc. dr. Gintarė Vaznonienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio akademija

Doc. dr. Jolita Greblikaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio akademija

Doc. dr. Jūratė Imbrasaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

Vyriaus. m. d. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Lietuvos socialinių tyrimų centras

Doc. dr. Audronė Petrauskaitė, Lietuvos karo akademija

Dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska, Vilniaus universitetas

Dokt. Laura Alčiauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

Jonas Laniauskas, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Aistė Valadkienė, Klaipėdos miesto savivaldybė

Konferencijos sekretoriatas:

Irma Radavičiūtė, Klaipėdos Jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (pranešimų santraukos)

Darius Grigaliūnas, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (organizaciniai klausimai)


Kilus klausimams kreiptis el. paštu: [email protected] arba [email protected]

 

        

Paieška