Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 metais konkurso paraiškų atitikimas formaliesiems kriterijams

Informuojame, kad Atvir ų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 metais konkursui gautos 26 paraiškos, iš kurių 2 neatitiko konkurso nuostatuose numatytų formaliųjų vertinimo kriterijų. Likusios 24 paraiškos bus atiduotos tolimesniam vertinimui. Rezultatai apie Atvirų jaunimo centrų veiklos programų 2016 metais finansuojamus projektus bus paskelbti š. m. kovo mėn. antroje pusėje.

Paraiškas pateikusių dalyvių sąrašas

JRD informacija

Paieška