Finansavimo konkursų apžvalga už 2019 - 2020 metus

Jaunimo reikalų departamentas (toliau - JRD) siekdamas stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą kiekvienais metais organizuoja finansavimo konkursus. Šioje apžvalgoje galėsite pamatyti, kokias finansavimo galimybės JRD siūlė 2019-2020 metais, kokius konkursus organizavo, koks buvo lėšų krepšelio dydis, kokia dalis pateiktų paraiškų buvo finansuota. Šioje apžvalgoje pateikiama trylikos 2020 metais ir dvylikos 2019 metais organizuotų konkursų duomenys, o konkursai apima šiuos kuruojamus laukus: 

  • Nacionalinės organizacijos;

  • Atviri jaunimo centrai/Atviros jaunimo erdvės;

  •  Savivaldybės organizacijų tarybos;

  •  Mobilus darbas su jaunimu ir darbas su jaunimu gatvėje;

  •  Užsienio lietuvių jaunimo organizacijos;

  •  Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondas;

  •  Jaunimo koordinacinė veikla;

  •  Inovacijos jaunimo politikos srityje;

  •  Jaunimo informavimas ir konsultavimas;

  •  Emocinės pagalbos telefonu teikimas. 

Apžvalgoje taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip 2019-2020 metais savivaldybės pasinaudojo siūlomomis finansavimo galimybėmis ir kurios savivaldybės gavo daugiausiai lėšų iš organizuotų konkursų. Galėsite įsivertinti savo savivaldybės aktyvumą konkursuose, sužinoti, kiek 2019-2020 metais savivaldybės teikė paraiškų, kiek iš jų buvo finansuotos ir kokią finansavimo sumą gavo kiekviena savivaldybė.

Konkursų apžvalgą pdf formatu galite rasti čia.

Konkursų statistiką excel formatu galite rasti čia.

Paieška