Tarptautinis bendradarbiavimas

### JRD Tarptautinio bendradarbiavimo istorija 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, tuo metinė VJRT (Valstybinė jaunimo reikalų taryba) veikla tarptautiniu mastu suintensyvėjo, tačiau aktyviu europinės jaunimo politikos įgyvendinimo dalyviu Taryba tapo žymiai anksčiau.

Šiuo metu JRD glaudžiai bendradarbiaujama su Vokietija, Lenkija, Flandrija, Latvija, Estija, Ukraina bei Sakartvelu. Bendras darbas dažniausiai vykdomas dvišalių protokolų, kuriuose įtvirtinamos bendradarbiavimo gairės, pagrindu, administruojant bendrus jaunimo fondus ar įgyvendinant projektus.

Lietuvos jaunimo politikos interesai atstovaujami Europos Komisijos Švietimo, kultūros ir sporto direktorate.  Lietuvos jaunimo politikos modelis ir patirtis šioje srityje yra aukštai vertinami: Europos Tarybos ekspertų vertinimu, 2000 m. Lietuvos jaunimo politikos modelis buvo vienas pažangiausių visoje Europoje ir pavyzdinis Rytų ir Vidurio Europos valstybėms. Ir šiandie Lietuvos jaunimo politikos modelis išlieka pavyzdžiu, kurį siekiame perduoti Rytų Europos šalims, kurios šiuo metu formuoja ar atnaujina savo nacioalinė jaunimo politiką.

2002 m. Vilniuje VJRT pirmą kartą organizavo, trečiąją Baltijos jūros regiono jaunimo ministrų konferenciją. Pirmasis toks renginys 1998 m. įvyko Visbyje (Švedijoje), antrasis – 2000 m. Vokietijos mieste Liubeke, o trečiąjį kartą konferencija buvo susirinkusi 2002 m. Vilniuje. Periodiškai rengiamų konferencijų misija – būdų, tobulinti jaunimo politikos įgyvendinimo principus bei skatinti jaunimo bendradarbiavimą Baltijos regione, paieška. Konferencijų metu taip pat pateikiami konkretūs pasiūlymai valstybių įstatymų leidybos ir valdymo institucijoms. Trečioji Baltijos jūros regiono šalių jaunimo ministrų konferencija 2002 m. įvyko Vilniuje. VJRT ją organizavo kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Šis renginys tapo svarbiausiu iki šiol Lietuvoje vykusiu jaunimo politikos planavimo ir įgyvendinimo renginiu, kuris padėjo pagrindus dar rezultatyvesniam tarptautiniam bendradarbiavimui ir efektyvesniam VJRT teises bei funkcijas perėmusio JRD tikslų įgyvendinimui ateityje. Vėliau stiprėjant ES bendradarbiavimo ir politikos formavimo įrankiams ši regioninė konferencija performuota į jaunimo organizacijų tarybų ar asamblejų konferenciją. 

2013 m. Lietuvai pirmininkaujant Europos komisijai pirmą kartą organizuojatas Rytų Europos jaunimo forumas, Kaune. Šis renginys buvo vienas pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių jaunimui. Jame dalyvavo apie 200 jaunimo lyderių, jaunimo organizacijose dirbančių darbuotojų, jaunimo politikos atstovų iš Europos Sąjungos (ES) programos „Veiklus jaunimas“ ir šešių Rytų partnerystės šalių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos. Forumo metu buvo diskutuojama apie neformaliojo ugdymo svarbą darbo rinkai, dalijamasi sėkmingais projektų įgyvendinimo pavyzdžiais. (Su rezultatais galite susipažinti čia). Rytų Europos jaunimo forumas vėliau buvo organizuotas 2015 m. - Latvijoje, Rygoje, 2017 m. - Lenkijoje, Varšuvoje, o 2019 m. forumas vėl sugrįžo į Lietuvą. Renginys vyko Vilniuje, buvo skirtas paminėti Rytų Europos partnerystės dešimtmetį. Daugiau apie forumą ir jo rezultatus: https://eap2019.lt/

 

Siekdama stiprinti Jaunimo politiką Lietuvoje ir perduoti gerąją patirtį Lietuva aktyviai bendradarbiauja su Flandrija, Latvija ir Estija. Protokoliniu pagrindu dalinasi savo pairtimi su Vokietija bei Sakartvelu, o nuo 2007 metų skatina jaunimo bendradarbiavimą fiansuodami jaunimo projektus tarp Lietuvos ir Lenkijos jaunimo, bei nuo 2015 m. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo projektus. 

 

Informacija atnaujinta 2020 06 01