Kviečiame į mokomąjį vizitą apie mobilų darbą su jaunimu!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, š. m. birželio 27-28 d. Telšiuose, organizuoja mokomąjį vizitą apie mobilų darbą su jaunimu.

Kuriant arba plėtojant veiklas, diegiant naujas darbo su jaunimu formas, ypatingai svarbu būti susipažinusiam ne tik su teisine baze, reglamentuojančia atviro darbo principą, bet ir pamatyti bent keletą sėkmingai veiklą įgyvendinančių įstaigų. Mokomųjų vizitų metu sėkmingai veiklas įgyvendinantys darbuotojai bei savivaldybių atstovai perteiks kitų savivaldybių darbuotojams savo patirtį, bus kuriami bendradarbiavimo tinklai tarp vykstančiųjų savivaldybių atstovų.

Koncepcijų perėmimas iš kitų šalies savivaldybių yra svarus pagrindas vystant darbą su jaunimu visoje šalyje, suteikiant jaunimo politikos veikėjams įrankį, kaip sukurti sėkmingai veikiantį jaunimo centrą, plėsti veiklų spektrą ir naudotis juo kaip tarpžinybinio darbo forma.

Registracija - iki birželio 20 d. (imtinai).

 SVARBU!

• Planuojame, kad vizite dalyvaus apie 20 dalyvių, prioritetas yra skiriamas savivaldybėms, kurioms atstovauja bent 3 atstovai (pavyzdžiui, jaunimo reikalų koordinatorius, jaunimo darbuotojas, sprendimus priimantis asmuo, infrastruktūros skyriaus specialistas, NVO atstovas ar pan.).

• Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad užtikrina savo dalyvavimą viso vizito metu.

• Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas. Apgyvendinimo, maitinimo ir lektoriaus išlaidas apmoka Departamentas. Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. Apie tikslią mokymų vietą informuosime atrinktus dalyvius.

• Dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Registracija -   https://goo.gl/forms/Y23oJBoBako391ZK2 .

Kontaktinis asmuo – Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja Valda Karnickaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 2 460 886.

Preliminari programa:

Data

Veikla

Birželio   27   d.

8:45

Išvykimas iš savivaldybių

11:00

Susitikimas / vizitas Patyriminiame Telšių jaunimo centre (Džiuginėnuose), susipažinimas.

Planuojamos temos: 

I dalis. Kodėl reikalingas darbas su jaunimu? Kaip jis vykdomas Telšiuose? Darbo su jaunimu formos ir galimybės jas vykdyti.

II dalis. Mobilus darbas su jaunimu, pritraukimas, patirtinio mokymosi centro esmė / prasmė / reikalingumas (nauda), veiklos.

13:00

Pietūs

14:00

Išvykimas į Kuršėnus.

Vizitas Šiaulių rajono jaunimo centre, susitikimas su tarybos nariais, administracijos atstovais.

Planuojamos temos: Iš kur atsirado mobilaus darbo su jaunimu poreikis? Kaip „gauti“ papildomą etatą? Kaip planuoti Mobilus darbo su jaunimu veiklas? Pridėtinė vertė? Finansavimas?

17:00

Vizitas derinamas.

19:30

Grįžimas į Telšius. Vakarienė.

20:30

Bendra refleksija, dienos aptarimas.

Birželio   28   d.

9:00

Vizitas Telšių jaunimo centre.

Planuojamos temos:

I dalis. Vizitų, gerųjų patirčių aptarimas.

II dalis. Telšių darbo su jaunimu situacija ir pavyzdžiai.

III dalis. Galimos veiklos, individualus darbas su jaunimu, tokio darbo reikalingumas ir nauda, stebėjimas (anketos), darbas su komanda (viduje), investicijos į komandą, finansavimo klausimas ir pan.

13:00

Pietūs

14:00

 

Mobilaus darbo koncepcijų taikymo dalyvaujančiose savivaldybėse susidėliojimas, aptarimas, reikalingų resursų aptarimas.

 16:00

Programos pabaiga, išvykimas

 

Paieška