Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje darbuotojams bei įstaigų vadovams dėl veiklos vykdymo nuo birželio 1 d.

Nuo pirmadienio - birželio 1 d. jaunimo darbuotojai toliau teikia atvirojo darbo su jaunimu paslaugas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje vykdymo patalpose. Kadangi šalyje vis dar paskelbtas karantinas ir koronaviruso pavojus yra realus, tiek su jaunimu dirbantys asmenys, tiek lankytojai, norėdami likti saugūs, turi imtis visų atsargumo priemonių.

Paslaugas jaunuoliams galima teikti, pasirenkant vieną arba dubliuojant kelis iš žemiau pateiktų būdų:

 • Veiklų organizavimas viduje

Viduje darbas organizuojamas: 

 • Teikiant individualias konsultacijas. Dirbant tiesiogiai su jaunuoliais svarbu laikytis saugaus atstumo ir higienos reikalavimų.
 • Vykdant darbą grupėje su jaunimu (struktūruota veikla). Rekomenduojamas grupės dydis iki 20 jaunų žmonių. Suprantame, kad ši rekomendacija pažeidžia atvirojo darbo su jaunimu principus, tačiau saugumas ir laikymasis Vyriausybės nutarimų yra šiuo metu svarbiausias.
 • Renginiai. Atvirieji jaunimo centrai ir erdvės gali organizuoti renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir (ar) dalyvių, užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus artimuosius giminaičius, o erdvė, skirta žiūrovams, užpildoma ne daugiau kaip 30 procentų (žiūrėti Nutarimo pakeitimo 4.2.3.3. papunktį, ši nuostata privaloma). Prašome netapatinti renginio ir  užsiėmimo sąvokos.

Rekomenduojame jaunimo darbuotojams stebėti lankytojų srautą. 

Siūlome, kad įstaigos viduje atsirastų nauji susitarimai su jaunais žmonėmis, kol yra laikini apribojimai. Jaunimo darbuotojams siūlome informuoti, nuraminti lankytojus apie pokyčius (chat, facebook grupėse ar kita), jog siekiant saugumo, prevencijos bus ribojami lankytojų srautai įstaigos patalpose.

Atkreipiame dėmesį, Jeigu įstaiga turi daugiau nei vieną patalpą, tai vienu metu gali vykti kelios darbo su jaunimu grupės. Pvz. esant keturiems jaunimo darbuotojams ir turinti keturias skirtingas erdves įstaigos patalpose - gali vykti darbas su 4 jaunimo grupėmis tuo pat metu, jeigu yra nuspręsta, kad tokio pobūdžio veiklai nėra galimybių persikelti į lauką ir galima užtikrinti, jog grupės nariai tarpusavyje nesusitiks. Tarp skirtingų grupių veiklų turi būti užtikrinama bent 10 minučių pertrauka, per kurią patalpos išvalomos ir išvėdinamos.

 • Veiklų organizavimas lauke

Rekomenduojame, atsižvelgiant į oro sąlygas, kaip įmanoma daugiau veiklų, individualų konsultavimą bei vasaros laikotarpiu vyksiančius užsiėmimus perkelti ir organizuoti lauke (pvz., finansavimo konkurso ribose numatyti krepšinio turnyrai, filmų vakarai, įstaigos suplanuotos šventės ar kita). Organizuojant renginius atvirose erdvėse, atvirieji jaunimo centrai ir erdvės gali juose gali dalyvauti ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m atstumas tarp žiūrovų (žiūrėti Nutarimo pakeitimo 4.2.3.2. papunktį). Prašome netapatinti renginio ir užsiėmimo sąvokos.

 • Veiklų vykdymas nuotoliniu būdu

Atkreipiame dėmesį, kad veiklos, kurios vyko nuotoliniu būdu, naudojant įvairias elektronines platformas ir toliau gali išlikti kaip vienas iš būdų dirbti su jaunu žmogumi. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis.

Darbą nuotoliniu būdu rekomenduojame ir toliau organizuoti, remiantis mūsų parengtomis rekomendacijomis: https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/rekomendacijos-atviru-jaunimo-centru-atviru-erdviu-darbuotojams-ir-vadovams-darbo-organizavimo-karantino-metu

SVARBU - jei centras ar erdvė turi galimybę, kad vienu metu dirbtų keli darbuotojai, rekomenduojame veiklas ir užsiėmimus paskirstyti organizuojant skirtingais būdais -  įstaigos patalpose, nuotolinėje erdvėje ir/ar lauke.

Bendrojo pobūdžio reikalavimai:

Lankytojų informavimas ir stebėjimas

Pateikti informaciją veiklose dalyvaujantiems jaunuoliams ir kitiems artimiesiems giminaičiams:

 • apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
 • apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukės, respiratorius ar kt.);
 • draudimą veiklose dalyvauti jaunuoliams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių, viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

Neįleisti jaunuolių, kuriems pasireiškia karščiavimai (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių, viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Jaunuolis nedelsiant turi būti izoliuojamas ir konsultuojamas karštąja Koronaviruso linija 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

Rekomenduojame lankytojams pateikti visą informaciją dar prie įėjimo į centro ar erdvės patalpą. Atsižvelgus į lankytojų poreikius, juos informuoti siūloma lengvai skaitomu tekstu, paveiksliukais ar žodžiu. Taip pat dar stovėdami prie durų lankytojai sužinos, kad reikia dažnai ir kruopščiai plauti rankas, kaip taisyklingai kosėti ir čiaudėti, kad būtina patalpose būti prisidengus nosį ir burną. 

Saugos priemonės ir higienos normų laikymasis viduje

Kai bendraujama gyvai, būtina imtis saugos priemonių: dengti burną ir nosį, laikytis atstumo, užtikrinti galimybes šiltu vandeniu ir muilu nusiplauti rankas, reguliariai valyti, vėdinti patalpas, dezinfekuoti paviršius, sureguliuoti lankytojų srautus ir panašiai. 

Higienos normų siūlome laikytis remiantis šiomis rekomendacijomis.

Maitinimo organizavimas, veiklos, užsiėmimai

Organizuojant maisto gaminimo edukacijas ar renginio metu vaišinant lankytojus labiausiai rekomenduojamas variantas – maistą patiekti į tą pačią patalpą, kur vyksta užsiėmimas. Maitinimo negalima organizuoti švediško stalo principu. 

Darbuotojų saugumui užtikrinti

Tarpusavyje nesimaišyti reikia ne tik atskiroms centrų ir erdvių lankytojų grupėms, bet ir darbuotojams.

Užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima:

 • matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;
 • darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis karštąja Koronaviruso linija 1808 dėl tolimesnių veiksmų arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
 • Jeigu darbuotojų administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą Covid-19 infekciją apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
 • drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija. Izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

SVARBU - primename, kad rekomendacijos suformuotos atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimą (su pakeitimais) bei Sveikatos apsaugos ministro pateiktu Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu.

Įstaigų vadovams rekomenduojama supažindinti jaunimo darbuotojus su pateiktomis rekomendacijomis ir nuspręsti dėl bendrų susitarimų įstaigos viduje bei apie tai informuoti lankytojus. Jeigu savivaldybės lygmeniu būtų teikiamos kitos rekomenduojamos nuostatos, dėl paslaugų ribojimo, prašome vadovautis savivaldybės administracijos priimtais nutarimais ar sprendimais.

Pasirenkant veiklos vykdymo formas svarbiausia yra atsižvelgti, vadovautis pagrindiniais reikalavimais, susijusiais su saugaus atstumo laikymųsi, kontakto trukme ir tinkamų apsaugos priemonių parinkimu.

Šaltiniai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos.

Sveikatos ministerijos rekomendacijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. Nutarimo nr. 207 „dėl karantino lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo”:

Nuo birželio 1 d. Galiojantys pakeitimai.

Paieška