Lietuva su Ukraina dalinsis patirtimi apie jaunimo savanorystę bei jaunimo centrų steigimą

Susitikime su Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos atstovais Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuva turi pakankamai gerai išvystytą jaunimo politiką ir galėtų pasidalinti gerąja praktika bei iškylančių problemų sprendimo būdais.

„Lietuvoje beveik visose savivaldybėse veikia bent po vieną atvirą jaunimo centrą arba atvirą jaunimo erdvę. Čia teikiamos atvirojo darbo su jaunimu paslaugos jauniems žmonėms, jie turi saugią erdvę laisvalaikio praleidimui. Sėkmingai vykdomos ir kitos darbo su jaunimu formos, pavyzdžiui, mobilusis darbas su jaunimu atokesnėse teritorijose ir darbas su jaunimu gatvėje – didžiuosiuose miestuose. Mums svarbu užmegzti ryšį, suteikti pagalbą jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių didžiąją laiko dalį praleidžia viešose erdvėse: parkuose, prekybos centruose, kitose jaunimo susibūrimo vietose. Lietuvoje šias darbo su jaunimu formas vykdo 20 savivaldybių iš 60“, – sakė ministrė M. Navickienė.

Pasak ministrės, Lietuvoje planuojama vystyti jaunimo darbuotojų kompetencijų kėlimo ir pripažinimo modelį. Taip tikimasi užtikrinti, kad su jaunais žmonėmis dirbtų kvalifikuoti ir savo darbą išmanantys specialistai. Jau yra pradėtas Jaunimo reikalų departamento vykdomas jaunimo darbuotojų sertifikavimas, kurio metu sertifikatai suteikiami pagal darbuotojų, kurie dirba su jaunimu turimas kompetencijas ir apibrėžiama, kurie darbuotojai turi žinių šiai darbo su jaunimu specifikai.

„Mūsų šalyje gerai veikia jaunimo savanoriškos veiklos sistema. Pavyzdžiui, yra Jaunimo savanoriškos tarnybos programa, kurios metu jaunuoliai gali atlikti 6 mėnesių savanorišką veiklą pasirinktoje savanorius priimančioje organizacijoje. Savanoriaudami jaunuoliai ugdo savo kompetencijas, mokosi įveikti sunkumus, įgauna patirties, suformuluoja tobulėjimo kryptis. Atlikus savanorišką veiklą savanoriui įteikiamas savanorystės atlikimo pažymėjimas, kuris suteikia galimybę gauti 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas“, –  pasakojo ministrė M. Navickienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ekspertai su Ukrainos atstovais taip pat ketina dalintis savo patirtimi ir kitose srityse: šeimos politikos, paslaugų šeimoms, vaikų globos šeimose ir bendruomenėse, žmonių su negalia integracijos, vaiko teisių apsaugos ir kt.

Paieška