JST projekte JUDAM

 Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST)

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai ne mažiau kaip val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programa - tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą - dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius. 

SVARBU: JST programos dalyviams, kurie nėra "JUDAM" projekto dalyviai, galimybę įgyti 0,25 stojamojo balo užtikrina ne mažiau nei 35 val./mėn. ir 6 mėn./ 240 val. nenutrūkstama tarnyba. "JUDAM" projekto dalyviams, kurie pretenduoja į 0,25 papildomą balą stojant, galimybę užtikrina ne mažiau kaip 3 mėn. ir ne mažiau kaip 35 val./mėn. nenutrūkstama tarnyba.

Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia. 

Daugiau apie JST skaitykite ČIA.  

Kaip  JST programa įgyvendinama projekte JUDAM?

JGI koordinatoriui įvertinus jaunuolio pasirengimą ir motyvaciją, jam gali būti pasiūlyta dalyvauti NEET savanoriškoje veikloje. Ši veikla bus organizuojama pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį.

Savanorišką tarnybą projekto metu galės atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis. Savanoriškos veiklos trukmė projekte – nuo 1 iki 6 mėn.Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį. Minimalus valandų skaičius per mėnesį – 80 val..

Jaunuolis, kuris siekia papildomo 0,25 balo pripažinimo stojant bei pasirenka įgyvendinti savanoriškas veiklas JST programos rėmuose, turi galimybę baigti tarnybą ir gauti pripažinimą per 3 mėnesius, tačiau atsižvelgdamas į kitus programos reikalavimus:  a) ne mažiau kaip 35 val./ mėn. b) 240 val./ 3-6 mėn. c) įgyti 5 skaitmeniniai kompetencijų ženkliukai. 

Planuojama, kad savanoriškoje veikloje sudalyvaus apie 120 jaunuolių: 50 bedarbių iš Užimtumo tarnybos, 70 NEET jaunuolių, neregistruotų Užimtumo tarnyboje.

Savanoriams pagal poreikį gali būti suteikiamos specialiosios priemonės arba suteikiamos kompensacijos už patirtas išlaidas.

Pabaigus savanorystės veiklą jaunuoliui bus išduodamas kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.

Savanoriškos veiklos organizavimo partneriai projekte JUDAM:

Pavadinimas

Adresas

El. paštas

Viešoji įstaiga "Socialinis veiksmas"

Šeškinės g. 65, Vilnius

[email protected]

Viešoji įstaiga "Actio Catholica Patria"

Smalininkų g. 9, Kaunas

[email protected]

 
KĄ DARYTI, JEI ATSTOVAUJU PRIIMANČIĄ ORGANIZACIJĄ IR MES NORIME ĮGYVENDINTI JAUNIMO SAVANORIŠKĄ TARNYBĄ?

Priimančioms organizacijoms – tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti vidutiniškai 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus kartą per dvi savaites. Priimanti organizacija gauna savanorių pagalbą ir ilgalaikį įsipareigojimą, mainais suteikdama kokybišką veiklą ir atitinkamą palaikymą savanoriams. 

Kaip tapti akredituota Priimančia organizacija? Skaityti čia: PO akreditaciją.

KĄ DARYTI, JEI NORIU ORGANIZUOTI SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ SAVO AR KITOSE SAVIVALDYBĖSE? 

Savanorišką veiklą organizuojanti organizacija - organizacija, kuri rūpinasi ne tik adminsitracine programos įgyvendinimo dalimi, bet ir kokybe - nukreipia savanorius, teikia palaikymą priimančioms organizacijoms ir savanoriams, vysto savanorišką veiklą savo regione. Svarbiausia mentorių veiklos dalis -  

Kaip tapti akredituota SVO organizacija? Skaityti čia: SVO akreditaciją

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Primename, jog 0,25 stojamojo balo suteikia tik tam tikros programos:

- 3 ir daugiau mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“;

- 3 ir daugiau mėnesių savanorystė projekte "JUDAM" , pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“

- ne mažiau nei 6 mėn. ir 35 val./ mėn. trukmės Jaunimo savanoriška tarnyba, pagal 2018 m. birželio 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų Nr. A1-317 "Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Jaunimo savanoriškos tarnybos kokybė užtikrinama vadovaujantis JST savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų veiklos kokybės tvarkos aprašu

Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių kompetencijos vertinamos vadovaujantis Savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu.

Kontaktai informacijai: Sandra Gaučiūtė +370 633 21906/ [email protected] 

Vitalija Minakova +370 640 53735/ [email protected]

Jei ši programa neatitinka Jūsų poreikių, savanoriauti Lietuvoje jaunas žmogus gali bet kurioje nepelno siekiančioje organizcijoje, kaip tai numato LR Savanoriškos veiklos įstatymas. Daugiau informacijos skaitykite čia.  

 

Atnaujinta 2021-05-07

Paieška