Temos tyrimams ir moksliniams darbams

Jaunimo reikalų departamento siūlomos temos studentų rašto darbams: 

Siūlomos bakalauro ir magistro darbų temos apie jaunimo politiką

 • Jaunimas labai skirtingai įsitraukia į rinkimus - Prezidento rinkimai populiariausi, o tuo tarpu savivaldybių tarybos, kurios daro tiesioginę įtaką jaunuoliui savivaldybėje, renkamos su mažiausiu jaunimo įsitraukimu. Jaunimo įsitraukimo į rinkimus skirtumai - jaunimo dalyvavimo arba nedalyvavimo priežastys ir pasekmės renkant savivaldybių tarybą, Prezidentą, Europos Parlamento, Seimo atstovus;
 • Pagal Statistikos departamento duomenis, nuo 2018 m. mažėja emigravusio jaunimo skaičius. Jaunimo emigracijos priežastys ir veiksniais, lemiantys imigraciją arba jaunimo sprendimą likti gyventi ir dirbti Lietuvoje; Jaunimo vidinės migracijos priežastys ir veiksniais, lemiantys imigraciją arba jaunimo sprendimą likti ar grįžti gyventi ir dirbti savo savivaldybėje;
 • Jaunimo požiūris į darbą viešajame sektoriuje, valstybės tarnybą, veiksniai, kurie galėtų didinti valstybės tarnybos patrauklumą;
 • Jaunimo dalyvavusio neformaliojo ugdymo / švietimo programose, kaip projektas JUDAM, programa JST, atvirų jaunimo centrų / erdvių veikla, mobilaus darbo programa, galimybės įsitraukti į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą lyginant su nedalyvavusiais;
 • Valstybės pasirengimas ir sudaromos galimybės / sąlygos persikvalifikuoti ir (ar) gauti neformalųjį ugdymą vyresnio (nuo 24 m.) amžiaus jaunimui;
 • Regioninių savivaldybių bendradarbiavimas su NVO siekiant užtikrinti socialinių pasluagų perdavimą NVO sektoriui;
 • Savivaldybių bendradarbiavimas su vietos NVO kuriant vietos jaunimo politiką;
 • Fiizinio kontakto ir skaitmeninio kontakto su jaunimu skirtumai ir panašumai, naujų technologijų kuriami privalumai ir iššūkiai;
 • Emocinės ir psichinės pagalbos teikimo formų prieinamumas ir patrauklumas jaunam žmogui;
 • Jauno žmogaus, atlikusio tarptautinę savanorystę / dalyvavusio tarptautiniuose mainuose kuriama pridėtinė vertė grįžus.

Kontaktas: Laima Jasionytė [email protected]/ 8 634 53 842

Siūlomos bakalauro ir magistro darbų temos projekto JUDAM kontekstas

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje.

 • Intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonių vertinimas nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo kontekste (Lietuvos, Europos praktika, patirtis, ekspertų įžvalgos); 
 • Savanorystės patirčių analizė; 
 • Projekto koordinatorių gerosios patirties ir sėkmės istorijų analizė; 
 • Dalyvių įtraukimo į projektą teoriniai ir praktiniai aspektai; 
 • Projektų partnerių ir mentorių patirties analizė;
 • Projekto teikiamų paslaugų analizė; 
 • Sunkumus patiriančių jaunuolių poreikių sąsajos su projekte teikiamomis paslaugomis (arba kažkaip taip: “Sunkumus patiriančių jaunuolių poreikių analizė ir ryšys su projekte teikiamomis paslaugomis)
 • JGI koordinatoriaus, kaip pagalbos specialisto dirbančio su sunkumus patiriančiais jaunuoliais, portretas (galimi tiek profesiniai portreto aspektai, tiek galima užkabinti asmenybinius aspektus)
 • Tarpžinybinio tinklo vaidmens, teikiant paslaugas NEET jaunuoliams, analizė
 • Regionų patirties analizė - didesnės apskritys vs mažesnės.
 • JGI koordinatorius - atvejo vadybininkas, konsultantas, socialinis darbuotojas?

Kontaktas: Projekto JUDAM vadovė Lina Bivainienė 8 631 43310/ [email protected]

Siūlomos bakalauro ir magistro darbų temos apie Jaunimo savanoriška tarnybą (JST)

 • JST poveikis tikslinėms grupėms, kaip tai keičia socialinių paslaugų kokybę.
 • JST ir socialinis kapitalas - kiek sukuriama pasitikėjimo, kaip tai telkia bendruomenes.
 • JST metu tobulinamos kompetencijos ir kompetencijos pageidaujamos akademiniame gyvenime.
Paieška