Ugdymas karjerai atvirame darbe su jaunimu

Jauni žmonės į atvirus jaunimo centrus ateina turėdami pačius įvairius poreikius bei iššūkius. Vieni ieško ramios ir saugios erdvės tiesiog pabūti ir pabendrauti su draugais, kiti ieško palaikymo ir supratimo, treti siekia įsitraukti į naujas veiklas bei mokytis neformaliai. Neretu atveju jaunuoliai įžengia į jaunimo centrą atvirai pripažindami, jog tokiu būdu siekia įveikti vidines baimes, peržengti per save ir išmokti drąsiau bendrauti su bendraamžiais bei tapti pilietiškai aktyvesniais bendruomenėse.

Apsipratęs saugiose centro patalpose ir sukūręs pasitikėjimu bei nuoširdumu grįstą santykį su jaunimo darbuotojais jaunas žmogus pradeda tyrinėti save, naudodamasis įrankiais, kuriuos jam siūlo atviras darbas: pokalbių ar konsultacijų su jaunimo darbuotoju metu ieško atsakymų į vidinius klausimus, palaipsniui įsitraukia į jaunimo centre siūlomas veiklas, kuria santykį su bendraamžiais, žingsnis po žingsnio mokosi vis drąsiau reikšti save. Dažnu atveju būtent atviras jaunimo centras jo lankytojui tampa taip vadinamaisiais “antraisiais namais”, į kuriuos norisi sugrįžti kasdien - būti, dalintis, juoktis, verkti, jaustis mylimam, suprastam ir reikalingam. Iš kitos pusės ši erdvė jam ar jai kartais tampa savotišku “pabėgimo nuo tikrovės šiltnamiu” - psichologine užuovėja, nuo kurios jaunas žmogus tampa savotiškai priklausomas. Juk būtent čia pavyksta pasislėpti nuo žiauraus ir negailestingo pasaulio, kuriame žmonės visai kitokie ir aplinkybės nedžiugina.

Šiame momente kaip niekad svarbus tampa jaunimo darbuotojo vaidmuo ir tai, kaip jis pastiprins, nukreips, palaikys, paskatins jaunuolį kurti savo paties asmeninį gyvenimą,  esantį už atviro jaunimo centro sienų ribų. Būtent jaunimo darbuotojas, turintis reguliarų, nuoširdų, kupiną pasitikėjimo santykį su jaunuoliu kaip niekas kitas gali pastiprinti ir įkvėpti jį ar ją įdarbinti savo talentus, skleisti vidinį potencialą, įgalinti vidinius pomėgius ir saviraiškos formas. Būtent todėl atviras darbas su jaunimu yra puiki terpė vykdyti ugdymo karjerai veiklas, žinoma, pritaikant jas kiekvieno jaunimo centro ar erdvės tikslinės grupės poreikiams. Bėda tame, jog jaunimo darbuotojai neturi aiškių algoritmų, kokiu būdu galėtų vykdyti tokias veiklas, todėl galima teigti, jog kiekvienas darbuotojas stengiasi vis iš naujo išrasti dviratį, ieškodamas būdų bei atsakymų, kaip gi turėtų toji abstrakčiai įvardinta jauno žmogaus įgalinimo sąvoka įgyvendinti save atviro darbo su jaunimu kontekste.

Antakalnio atviras jaunimo centras Žalianamis kartu su partneriais iš Latvijos (“Young Folks”, Airijos (“Badgecraft Limited”) Baltarusijos (“IT for Everybody”) ir Lietuvos (“Madrus”), įgyvendindami projektą “New Dimension in Career Guidance”, finansuojamą “ERASMUS+” programos šiuo metu kuria atvirą metodinį leidinį apie karjeros palydėjimą, skirtą jaunimo darbuotojams, vykdantiems atvirą darbą su jaunimu. Šis metodinis leidinys padės suprasti, ką svarbu žinoti, vykdant ugdymo karjerai veiklas atvirame darbe su jaunimu bei suteiks įrankius konstruojant savarankiškai šios krypties veiklas bei programas, lanksčiai pritaikytas kiekvieno jaunimo centro ar erdvės unikaliai jaunuolių tikslinei grupei. Keturių valstybių partneriai, turintys ilgametę ir įvairialypę patirtį ugdymo karjerai srityje apjungė efektyviausias savo praktikas ir metodikas, siekiant perduoti jas kolegoms.

“Cities of Learning” platforma taps šiuolaikišku, jaunimui patraukliu skaitmeniniu įrankiu, kuriame jaunimo darbuotojai bus apmokyti kurti ir įgyvendinti ugdymo karjerai veiklas, žvelgiant į šį procesą inovatyviai ir kūrybiškai. Taipogi platformoje galima bus rasti didelę bazę paruoštų mokymosi grojaraščių, skirtų, tiek jaunimo darbuotojams, ketinantiems įgyvendinti ugdymo karjerai veiklas, tiek jaunuoliams, besidomintiems šia tema.

Siekdami kuo geriau atliepti jaunimo darbuotojų bei skirtingų jaunimo tikslinių grupių poreikius kviečiame kolegas užpildyti žemiau esančią anketą, kuri padės ruošiant metodinius leidinius bei rengiant kitų metų mokymus, sklaidos renginius.

Anketos nuoroda:  https://forms.gle/gS8d4VCcusaXBZDU8

 

 

 

Parengė: Gintarė Joteikaitė

Paieška