Komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d. 14 val. nuotoliniu būdu darbotvarkė:

1. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso ekspertų vertinimo suvestinė pristatymas ir aptarimas.

2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

3. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gabiją Balzarevičiūtę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę, tel. 8 683 63071, el. p. [email protected]

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio kovo 5 d. 13 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos elektroninio posėdžio,  vyksiančio birželio 6 d.  darbotvarkė:

1. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) gautų, patikslintų ir Komiteto rekomenduotų finansuoti paraiškų, ekspertų vertinimo išvadų pristatymas.

2.  Konkurso rezulatų rekomendacijų rengimas.

3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio balandžio 13 d. 11 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

3. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, turinio vertinimo, svarstymas ir rekomendacijų rengimas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos elektroninio posėdžio,  vyksiančio vasario 20 d. 9 val. darbotvarkė:

 

1.  Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

2. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio vasario 15 d. 9 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gabiją Balzarevičiūtę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunesniąją koordinavimo specialistę, tel. 8 683 63071, el. p. [email protected]

Paieška