Savanorius priimančių organizacijų akreditacija – siekiant užtikrinti kokybišką savanorystę

Savanoriška veikla sudaro galimybes jaunam žmogui mokytis, pažinti naujas sritis, išsiaiškinti profesinius polinkius viską atliekant patyriminiu būdu, taip pat skirti savo laiką kitiems, tiems kas laukia pagalbos ar tiesiog dėmesio. 

Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvydo Bingelio teigimu, šiandien Lietuvoje savanorystė yra gana paplitęs reiškinys. „Turime daugybė savanoriaujančių ir savanoriauti norinčių jaunų žmonių. Augantis pilietiškumas per dalyvavimą, šiuo atveju per vis labiau populiarėjančia savanorystę, turi būti tinkamai organizuotas ir pripažintas. Jaunuolio galimybės įgyti naujų kompetencijų, įgūdžių ir žinių tiesiogiai susijusios su organizuojamos savanorystės kokybe. Jeigu žmogus įsipareigoja, pastoviai ir sistemingai skirti savo laiką savanorystei - tai galime vadinti savanoriška tarnyba, kurios metu, neformaliais metodais, yra įgaunamos kompetencijos ir mes turime suteikti galimybę šiems jaunuoliams gauti tinkamą šių gebėjimų pripažinimą. Tokį mechanizmą galime užtikrinti per akreditavimo procedūra, kurios metu pripažintume savanorystę organizuojančias NVO kaip mūsų partnerius, gebančius kokybiškai organizuoti savanorystę, įvertinti jaunuolio kompetencijas ir atsakingai įvertinti už atliktą savanorišką tarnybą.“

2017 m. lapkričio 24 d. Jaunimo reikalų departamento direktorius patvirtino jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarką pagal kurią kviečiame visas jaunimo savanorius priimančias ar planuojančias priimti organizacijas teikti paraiškas ir gauti akreditaciją. Ši procesas ne tik suteiks kokybės garantą organizacijai, taip pat padės tęsti bei tobulinti savo vykdomą veiklą.

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos naujienos

Savanorius priimančių organizacijų akreditacija pradėta vykdyti 2013 metais projekto „Jaunimo savanoriškos tarnyba“ metu, vėliau tęsta įgyvendinant projektą „Atrask save“. Per šį laikotarpį akredituota šimtai jaunimo  ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Tikime, kad kokybiška ir nenutrūkstanti savanoriška veikla yra svarbi jaunimui, todėl turi būti jaunimo politikos prioritetas ir siekiame užtikrinti savanorius priimančių organizacijų kokybiškos veiklos tęstinumą.

Atnaujintas savanorius priimančių organizacijų akreditacijos aprašas atneša kelias naujoves šioje veikloje. Organizacijos teikiančios paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją arba pakartotinę akreditaciją 2 metams. Organizacijos, kurios buvo akredituotos projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ar „Atrask save“ jau gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo.

Naujoje akreditacijos tvarkoje numatyta sudaryti sąlygas visoms organizacijoms tobulėti, todėl kiekviena organizacija pateikusi paraišką ir susitikus su ekspertu gaus rekomendacijas savo veiklai tobulinti, neatsižvelgiant į galutinį eksperto sprendimą. Tokiu būdu siekiama, kad jaunimo savanorius priimančios organizacijos būtų atsinaujinančios ir atliepiančios į besikeičiančius jaunimo poreikius.

Iki šiol vykdytos savanorius priimančių organizacijų akreditacijos vyko tik projektinių veiklų rėmuose, tuo tarp šios jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos procesas sukurtas remiantis išmoktomis gerosiomis patirtimis ir skirtas palaikyti organizacijas bei sudaryti sąlygas dalyvauti kuriamame nacionaliniame savanorystės modelyje, o tuo pačiu tęsti pradėtas veiklas.

Akreditacijos nauda

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tikslas – pirmiausiai užtikrinti kokybišką ir jaunimui atvirą savanorišką veiklą. Taip pat, įvertinti organizacijos, norinčios tapti jaunimo savanorius priimančia organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą, bei numatyti gaires ir prioritetus tolesniam jaunimo savanorius priimančios organizacijos mokymuisi ir tobulėjimui.

Organizacijos akreditacija siekis kelti savanoriškos veiklos kokybę, sudaryti sąlygas jaunimui visoje Lietuvoje gauti kokybiškas paslaugas ir padėti organizacijoms tobulėti šioje srityje. Procedūros metu organizacijos gaus profesionalias konsultacijas bendraudamos su ekspertais ir gaires veiklos tobulinimui neatsižvelgiant į galutinį akreditacijos sprendimą.

Jaunimo organizacijos siekia atliepti jaunimo poreikius, gyventi jauno žmogaus tempu, tad jos taip pat vis atsinaujina. Nustatyti akreditacijos terminai leis organizacijoms periodiškai peržvelgti savo vykdomas veiklas, įsivertinti bei gauti patarimą iš šalies.

Kaip pradėti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją?

Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditaciją sudaro 3 etapai:

1. Paraiškos pateikimas – organizacijos norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizacija, jos veiklas ir planus. Paraišką galite rasti čia: organizacijų akreditavimo aprašas

Užpildytą, vadovo pasirašytą paraišką reikia pateikti Jaunimo reikalų departamentui : Anketa.

2. Paraiškos vertinimas ir susitikimas – organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti.

3. Sprendimas ir rekomendacijos – Po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.

Jei organizacija jau buvo akredituota „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ ar „Atrask save“ projekto metu, ji gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Pakartotinės akreditacijos metu organizacija taip pat turės pateikti paraišką, gaus ekspertų rekomendacijas, tačiau susitikimas su organizacija galės būti įgyvendinamas nuotoliniu būdu.  

Organizacijos, kurioms nebus suteiktos akreditacijos, įgyvendinusios ekspertų teiktas rekomendacijas galės iš naujo kreiptis dėl akreditacijos ar pakartotinės akreditacijos.

Skatiname organizacijas kuo anksčiau kreiptis ir teikti paraiškas dėl organizacijų akreditacijos siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir nenutrūkstamą akredituotų organizacijų darbą.

Daugiau informacijos galite teirautis: Justina Lukaševičiūtė tel. 8 (5) 2461355 arba el. p.:  [email protected]

 

JRD informacija

Paieška