JRD projektai

JRD ne tik įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, bet ir įvairius projektus, susijusius su jaunimo politikos plėtra Lietuvoje. Dažniausiai JRD dirba su Europos socialinio fondo agentūra Lietuvoje. Šioje skiltyje Jūs galite susipažinti su JRD vykdomais ir įgyvendintais projektais.