Organizacijos kviečiamos „Europos solidarumo korpuso“ programą pasitelkti pagalbai jauniems ukrainiečiams

Atsižvelgdamas į didelius pabėgėlių srautus iš Ukrainos, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM skatina savanoriškos veiklos organizacijas pasitelkti „Europos solidarumo korpuso“ programą prisidedant prie pagalbos jauniems ukrainiečiams nukentėjusiems nuo karo. Jeigu įgyvendinate ESK programos jau finansuotus projektus:

  • raginame į ESK programos finansuotų projektų laisvas savanoriškai veiklai skirtas veiklas įtraukti jaunus žmones iš Ukrainos;
  • savanoriams ir priimančioms organizacijoms pritarus, bent dalį savanoriškos tarnybos laiko skirti humanitarinei pagalbai, taip pat veiklų padedančių į bendruomenę integruoti pabėgėlius iš Ukrainos organizavimui;
  • projektams skirtų lėšų sutaupymus panaudoti priimant papildomus savanorius iš Ukrainos bei maksimaliai pratęsiant jau esančių ukrainiečių savanorių tarnybą (neviršijant ESK programos vadove numatytos leistinos trukmės).

Reaguojant į esamą situaciją, aukščiau nurodyti pakeitimai bus derinami maksimaliai lanksčiai – organizacijoms pakanka kreiptis į Jaunimo reikalų departamentą ir raštu susiderinti savanorių veiklos ir trukmės pakeitimus. Taip pat papildomai bus taikomos šios išimtys į savanorišką veiklą priimant jaunus pabėgėlius iš Ukrainos:

  • norintis savanoriauti jaunuolis iš Ukrainos jau gali būti atvykęs į Lietuvą arba būti pakeliui, t.y. atvykti iš kitos šalies (pvz. Lenkijos);
  • jei norinčiam savanoriauti jaunuoliui iš Ukrainos palaikymo negali suteikti siunčianti organizacija Ukrainoje, išimties tvarka šias pareigas gali perimti projektą koordinuojanti organizacija ar savanorį priimanti organizacija.

Kviečiame visas organizacijas, gavusias Europos solidarumo korpuso  finansavimą savanoriškos veiklos projektams ir turintiems laisvas vietas savanorystei pagal galimybes padėti jauniems žmonėms nukentėjusiems nuo karo. Organizacijas, vykdančias 2020-2021 metais ESK finansuotus savanoriškos veiklos projektus, turinčias laisvų vietų ir norinčias priimti jaunus žmones iš Ukrainos savanoriauti, prašome užpildyti anketą: https://bit.ly/savanoriaiisUkrainos  Į Departamentą kreipiasi asmenys ir organizacijos, dirbančios su ukrainiečių priėmimu, tad matome galimybę ir norime padėti susitikti potencialiems savanoriams (jau esantiems Lietuvoje) ir projektų vykdytojams.

Tuo pačiu primename, kad Jaunimo reikalų departamentas savanoriams ir su savanoriais dirbančioms organizacijoms teikia emocinę pagalbą lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Padrąsinkite šiuo metu  savanoriškas veiklas vykdančius jaunuolius iš Ukrainos, taip pat esant poreikiui kitus savanorius ir su jais dirbančius kreiptis emocinės pagalbos.

Kilus klausimams ir idėjoms, kaip kartu galime pagelbėti nuo karo nukentėjusiems, norint susiderinti finansuotų projektų pakeitimus, prašome kreiptis į Europos solidarumo korpuso koordinatorius: Kontaktai – Europos solidarumo korpusas

Paieška