Kviečiame atlikti praktiką Jaunimo reikalų departamente

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia atlikti praktiką Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriuje bei Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriuje.

Praktikos vieta

(įstaigos, departamento, skyriaus pavadinimas, svetainės adresas)

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyrius bei Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyrius.

Praktikos vieta (miestas)

A. Vivulskio g. 5, Vilnius

Įstaigos pagrindiniai uždaviniai ir/ar funkcijos (nuoroda į internetinį puslapį)

JRD strateginiai tikslai:

 • įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje, vykdant bei plėtojant priemones jaunimo situacijai gerinti;
 • stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
 • užtikrinti nacionalinės jaunimo politikos atstovavimą tarptautiniu lygiu.

JRD uždaviniai:

 1. rengti ir įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones;
 2. analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę Lietuvoje;
 3. koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje.

Išsamiau: www.jrd.lt

Praktikos tema

Dokumentų valdymas, komunikacija, informacijos ruošimas bei pateikimas, internetinių puslapių administravimas, tekstų redagavimas, statistinės analizės duomenų apdorojimas, duomenų bazių atnaujinimo darbai, finansavimo konkursų dokumentų ruošimas, administravimas bei analizė.

Praktikos trukmė

(sav., laikotarpis nuo – iki)

Ne trumpiau nei 3 mėnesiai (nuo 2016 m. rugsėjo mėn.).

Reikalavimai studentui (reikalaujama studijų sritis ir/ar kryptis; pageidaujama patirtis ir gebėjimai; patirtis ir gebėjimai, kurie būtų privalumas, kt.)

Socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sritys.

Antro, trečio ar ketvirto kurso studentas, gebantis organizuoti savo darbą, atlikti bent dvi praktikos temoje nurodytas užduotis.

Pageidautinos savybės: pareigingumas, atsakingumas, atidumas.

Praktikos aprašymas (planuojamos / siūlomos užduotys)

 • Padėti tvarkyti Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų paraiškas, pateiktas finansavimo konkursams.
 • Prisidėti prie renginių organizavimo.
 • Prisidėti prie Jaunimo problemų sprendimo planų 2016-2018 priemonių planų analizės rengimo.
 • Analizuoti, sisteminti informaciją iš paraiškų, pateiktų Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondui 2016 metų finansavimo konkursui.
 • Rinkti ir kaupti informaciją apie Lietuvos jaunimo situaciją.
 • Rengti informaciją JRD skelbiamiems įrašams socialiniuose tinkluose.
 • Prisidėti kuriant JRD komunikacijos strategiją 2017 m.
 • Rengti informaciją įstaigos internetinei svetainei www.jrd.lt .
 • Rašyti straipsnius jaunimui aktualiomis temomis.

Kontaktiniai duomenys, išsamesnei informacijai (atsakingo asmens: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas)

Lina Batulevičienė, [email protected]

Kita informacija

Ieškomi 2-3 praktikantai.

Skelbimas galioja iki

Iki 2016 m. rugsėjo 8 d.

JRD informacija

Paieška